Det er en tradisjon at byggherre holder kranselag, eller kanskje mer kjent mønsåskanne, når

det nye bygget har fått tett tak. Etter gammel tradisjon skulle det henges opp en krans i mønet når taket var tett og da hadde man en uke på seg til å få gjennomført kranselag eller mønsåskanne.

- Jeg har ikke sett noen krans på taket, men det er jo ikke noe møne på bygget heller så det er kanskje ikke så enkelt å få den hengt opp. Vi kom nå hit allikevel og har kjøpt med litt mat og kake. Etter gammel tradisjon skulle det egentlig spanderes en dram, men bassenget ble så dyrt at det har vi dessverre ikke råd til, sa fungerende kommunalsjef Jan Sigurd Pettersen til stor latter fra de frammøtte.

- Herøy kommune setter stor pris på den jobben som gjøres og mitt inntrykk er at dette prosjektet går veldig godt og at alt går på skinner. Folk gleder seg nok stort til at bassenget skal bli ferdig, sa Pettersen.

Litt vemodig
Det er firmaet GL-Bygg som er hovedentreprenør for det nye bassenget og arbeidsleder Helge Vedvik forteller at dette er hans siste prosjekt før han går av med pensjon. Han har vært ansatt i firmaet helt siden det ble opprettet og innrømmer at det naturligvis blir litt vemodig å slutte.

Helge forteller at de i løpet av mai vil bli installerte en del tekniske installasjoner med blant annet renseanlegg og ventilasjon i løpet av mai. I starten av juni vil de som skal montere selve bassenget starte sitt arbeid. Bassenget kommer i biter som blir skrudd sammen og dekkes med en duk.

Forhåpentligvis vann i bassenget i løpet av september
Når vi spør arbeidsleder Helge om når han forventer at det kommer vann i bassenget, så svarer han etter litt betenkningstid at han antar at dette kan skje i løpet av september i år.

- Jeg er jo redd for å si for mye, men etter min hoderegning så tror jeg det skal være ferdig i september eller innen 1. oktober, sier Vedvik.

Stemmer beregningen til arbeidslederen tyder det på at Herøyfjerdingene kan glede seg til å ta i bruk det nye bassenget i god tid før jul.