Det er firmaet GL-Bygg som er totalentreprenør for det nye bassenget. Firmaet er lokalisert i Namdal og Overhalla og har lang erfaring med å bygge svømmebasseng. 

Siden oppstarten ble markert med spadetak av ordfører Elbjørg Larsen 21. juni har firmaet Trond Tverå AS fra Mosjøen holdt på med grunnarbeidene. Byggeleder Helge Vedvik i GL-Bygg opplyser til Herøyfjerdingen at de etter planen skal begynne med betongarbeidene rundt 1. september. Vedvik forteller at arbeidet har gått greit og at de nå holder på med å grave ut bunnen til det nye bassenget. Mot slutten av denne uka vil firmaet Helgeland Fjellsprengning fra Trofors gå i gang med sprengningsarbeidet.

Etterlengtet og kostbar investering
Etter at det gamle svømmebassenget, som ligger i kjelleren til Herøy skoles aula, måtte stenges i 2016 har kommunen vært nødt til å leie seg inn hos nabokommunene for å drive svømmeopplæring til ungene i skolen. 

Kommunestyret i Herøy vedtok allerede i budsjettmøtet 17. desember 2019 at det skulle bygges nytt basseng i tilknytning til Herøy skole. Saken har imidlertid blitt utsatt flere ganger, blant annet som følge av pandemi og stor utskifting i kommuneadministrasjonen. I det siste har også prisnivået økt dramatisk og ført til at de folkevalgte har vært nødt til å ha flere runder før de gjorde et endelig vedtak.

Kontraktssummen for det nye svømmebassenget ligger på 63,9 millioner kroner eks. mva. Da skisseprosjektet ble framlagt i januar 2020 var bassenget kostnadsberegnet til 43,5 millioner kroner inklusiv mva. Dette betyr at bassenget har blitt vesentlig dyrere enn først antatt. Uansett er bygging av nytt svømmebasseng en sak som lenge har stått på ønskelista til politikerne i Herøy, og nå blir det endelig en realitet.

Det nye bassenget blir et stålbasseng som skal ha en lengde på 12,5 meter med bredde på 8,5 meter. I tillegg skal bassengbygget inneholde garderober både til brukere og instruktører, og et ekstra oppvarmet terapibasseng på 4 x 4 meter.

GL-Bygg har satt opp et webkamera der man kan følge byggearbeidene med det nye bassenget. Det er bare å trykke på linken nedenfor for å få oppdaterte bilder.
Webkamera for basseng i Herøy.