Endelig klarsignal for nytt basseng

Nytt basseng_hoved

Under gårsdagens kommunestyremøte ble det endelig gitt klarsignal for bygging av nytt basseng i Herøy.

Kommunalsjef for teknikk og miljø, Morten Hanssen, orienterte om at det nå var signert kontrakt for bygging av nytt basseng i Herøy. Dette er en sak som lenge har vært ønsket av både de folkevalgte og befolkningen for øvrig i lang tid.

Det er firmaet GL-Bygg AS i Overhalla som har fått oppdraget og skal sørge for at herøyfjerdingene igjen får eget basseng etter at det gamle bassenget ble stengt i 2016.

Kontraktssum på 63,9 millioner kroner
Kontraktssummen er på 63, 9 millioner kroner eks. mva. og det nye bassenget blir derfor vesentlig dyrere enn det som først var antatt. Hanssen informerte om at det var gjort noen endringer i bygget sammenlignet med tidligere planer.

- Sammenkoblinga til skolebygget og trapperommene som var prosjektert utenfor bassengbygget utgår. Adkomsten til kjelleren flyttes dermed mot parkeringsplassen ved kunstgressbanen, men dette har kun betydning for teknisk drift av bygget.

 - For å eliminere og redusere risikoposter heves også området en del der bassengbygget skal stå. Samtidig flyttes også bygget inntil to meter bort fra ungdomsskolen, sa Hanssen.

Kommunalsjefen kunne ellers opplyse om at både hovedbasseng og terapibasseng skal bygges slik de er planlagt tidligere. Dette innebærer at hovedbassenget får en lengde på 12,5 meter og en bredde på 8,5 meter. Terapibassenget skal ha en størrelse på rundt fire meter i både bredde og lengde.

Badebukse som julegave i 2023
Morten Hanssen opplyste om at det skulle være oppstartmøte mellom Herøy kommune og GL-Bygg om to uker.

- De er i gang med en prosjekteringsfase og gangen videre er at det blir en fase med detaljprosjektering for entreprenøren, og det er en forventet ferdigstillelse 18 måneder etter at igangsettingstillatelse er gitt.

- Basert på det vi vet i dag vil dette innebære at bassenget kan stå ferdig rett etter årsskiftet til 2024. Dere kan derfor skrive ned ny badebukse på ønskelista til jul 2023, sa Hanssen til latter fra salen.

Spademarkering
Flere av kommunestyrerepresentantene gav uttrykk for at de var glade for at arbeidet med bygging av nytt basseng endelig var i gang.

Ordfører Elbjørg Larsen tok til orde for at det det måtte feires når det første spadetaket ble tatt.

- Vi er kjempeglade for at vi nå snart kan sette spaden i jorda, og hvis kommunestyret er med på det så blir vi med når det første spadetaket blir tatt. Da må vi ha litt feiring, for dette er noe vi har ventet så lenge på, sa ordfører Larsen.

Nytt basseng_plassering
Det nye bassengbygget skal bygges i det området som i dag fungerer som leskur på Herøy skole.
Basseng
Kommunalsjef Morten Hanssen informerer her om at det nå er klart at det skal bygges nytt basseng i Herøy.
Nytt basseng_situasjonsplan
På denne skissen er bassengbygget bundet sammen med Herøy skole, men nå blir bygget flyttet inntil to meter slik at det blir et frittstående bygg.
Nytt basseng_perspektiv
Det vil bli noe avvik fra denne skissen.
Plantegning basseng
Her er en plantegning av bassenget.

Annonser