Ungdomsfiskeordningen er et prosjekt i regi av Nærings- og fiskeridepartementet der ungdommer mellom 12 og 25 år kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet og drive fiske i sommerferien. I Herøy ble ungdomsfiskeordningen utvidet med en uke slik at også fiskemottaket Seløy Fisk ble en del av opplegget. Her fikk ungdommene blant annet opplæring i filétskjæring, som kan være en nyttig ferdighet å ha med seg videre i livet.

Det er vanskelig å rekruttere arbeidskraft til fiskeindustrien og mange fiskebruk er lagt ned de siste årene. For å drive kystfiske er man avhengig av å ha et sted i rimelig nærhet der man kan levere fisken. Ordfører Elbjørg Larsen ytret derfor et sterkt ønske til fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran og Nærings- og fiskeridepartementet om at man måtte prøve å innlemme landindustrien i prosjektet. Etter noen runder ble prosjektet i Herøy godkjent som et pilotprosjekt der både fiske og landindustri var representert. Håpet er at denne ordningen også blir innført andre steder i landet.

Herøy kommune har støttet prosjektet med 200 000 kroner, Seløy Fisk AS har lagt inn 50 000 kroner, og Nærings- og fiskeridepartementet har støttet det med 200 000 kroner.

Suksess med eldre ungdom som støttespiller
Det blir fortalt at en av de største suksessfaktorene i prosjektet var at det var en eldre ungdom med i prosjektet som tok seg av en god del praktiske forhold. Vedkommende heter Patrick Gullesen (20) og han sørget blant annet for henting av ungdommene når de skulle ut og fiske om morgenen. Han var også en stor ressurs på fiskebruket, der han i tillegg til praktiske oppgaver med fisken også tok seg av administrative oppgaver. Han lærte seg blant annet å skrive sluttseddel og pakke fisken.

Vi har tatt oss en prat med Patrick som nå er tilbake på skolebenken for å studere økonomi og ledelse i Bodø. Han forteller at han likte seg best på fiskebruket, og mener det er viktig at man fortsetter med ungdomsfiskeordningen for å rekruttere flere til å arbeide både som fiskere og på fiskemottakene.

- Jeg var bare ute og fisket i starten når vi var litt lite folk og var ellers for det meste på fiskebruket. Jeg synes det var ei fin ordning og tror dette er den eneste måten man kan få ungdommene ut å fiske uten at de kjenner noen som holder på med slikt, sier Gullesen.

Patrick forteller at han har fått tilbud om å jobbe på fiskebruket i ferier og at dette er noe han godt kan tenke seg. Han tar jo også en utdanning som han kan ha god nytte av i sitt arbeid på fiskebruket.

Syv deltakere
De andre som deltok i ungdomsfiskeordningen var Erika Lie Angel, Hadi Alaa Sabha, Lukas Stonys, Eline Dorthea Engevik fra Herøy og Theo Albertsen, Sandnessjøen og Odin Svenning Hansen fra Dønna.

Ungdomsfiskeprosjektet foregikk i fire uker og for alle unntatt Patrick gikk det ut på at de skulle være tre uker i båt, i hovedsak sammen med fiskerne Ståle og Ole Gunnar Strømmen, og ei uke på fiskemottaket Seløy Fisk. De hospiterte også på båten Svartskjær der de var med en tur og fisket etter breiflabb.

Eline likte seg best på havet
Eline Engevik (15) forteller at hun likte godt å være med på ungdomsfiskeordningen og at hun kanskje kan tenke seg å bli fisker etter endt skolegang.

- Jeg synes det har vært fint å være med på dette opplegget og jeg likte best å være ute på havet og fiske. Fiskerne Ståle og Ole Gunnar var også flinke til å lære oss opp. Det var også flott at Patrick kunne være med og hjelpe oss, sier Eline.

Har stor tro på ordningen
Vi har tatt oss en prat med fisker Ståle Strømmen for å høre hvordan det har gått og hva han tenker om denne ordningen.

Ståle forteller at det har gått veldig bra med ungdommene som har vært med på ordningen, selv om det naturligvis har vært litt forskjell på arbeidsinnsatsen blant dem.  

- Dette er noe vi absolutt bør fortsette med. De som var med er jo unge og har god tid til å bestemme seg for hva de vil gjøre framover, men flere av de som var med så ikke mørkt på ei framtid innenfor fiskerinæringen, sier Ståle Strømmen.

Han mener det er spesielt viktig at man får noen til å overta driften av fiskebrukene når de som er der ikke kan holde på lenger. I så måte er dette prosjektet unikt i og med at ungdommene også fikk prøvd seg på fiskemottaket Seløy Fisk.

- Daglig leder Kjell Inge Jakobsen på Seløy Fisk begynner å bli noen år og da er det viktig at noen kan overta når han slutter. Det er fiskemottak på Dønna, men det synes jeg blir for langt å dra for å levere fisken. Arbeidsdagen er lang nok fra før og for meg blir det fort en tur på tre timer fram og tilbake dersom jeg skulle levert fisken der. Dette vil jo også føre til mindre fortjeneste og mer utgifter, sier Strømmen.

Ståle er ellers klar på at det er viktig at man ikke kan ha for mange med seg i båten når man er ute og fisker.

- Det var i utgangspunktet åpnet opp for at det kunne være med 12 personer på ungdomsfiskeordningen, men med bare to båter ville dette blitt håpløst. Det går greit å ha med seg to hver gang, men med en tredje person ville det blitt slik at noen bare ville blitt stående å se på. Det virker ellers som om ungdommene har trivdes og kost seg, og så får vi bare håpe at de ser tilbake på dette som en positiv start på noe som kan bli en yrkeskarriere senere, sier Strømmen.

Trenger bedre forskrifter
Ungdommene som var med på ungdomsfiskeordningen i Herøy fisket på taskekrabbe og breiflabb, som regnes som regulerte arter. Dette skapte en god del hodebry for prosjektet.

Etter at kommunen endelig fikk tillatelse fra Nærings- og fiskeridepartementet til å inkludere fiskebruket i ordningen kom det senere avslag fra Fiskeridirektoratet til å drive fiske på regulerte arter. Årsaken var at forskriftene tilsa at det bare kunne fiskes på adgangsregulerte arter. Dette betyr at det bare kunne fiskes på kvoteregulerte arter som torsk, hyse og sei.

I og med at det nå er sesong for fiske etter taskekrabbe førte dette til at ordfører Elbjørg Larsen måtte ta direkte kontakt med fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen for å få satt i gang en prosess slik at det ble godkjent likevel.

For neste år vil forhåpentligvis forskriftene bli endret slik at man unngår å komme i samme situasjon.

Alle foto er hentet fra Facebook-siden til Ungdomsfiske i Herøy som ble oppdatert av Patrick Gullesen.