Fem forventningsfulle ungdommer fra Herøy, Dønna og Sandnessjøen møttes sist fredag i lokalene til Seløy Fisk. I tillegg er det også meningen at enda en ungdom fra Herøy skal delta, slik at det totalt blir seks deltakere med i dette pilotprosjektet. Det spesielle med prosjektet er at ungdomsfiskeordningen er utvidet med en ekstra uke slik at ungdommene også skal få prøvd seg på fiskemottaket Seløy Fisk. På denne måten får de et innblikk i sammenhengen mellom fiskebåten og det som skjer på land. De får da blant annet prøvd seg på filétskjæring, som kan være en nyttig ferdighet å ha med seg videre i livet.

Pilotprosjektet har kommet i stand etter at kommunen med initiativ fra ordfører Elbjørg Larsen har spilt dette inn til fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran og Nærings- og fiskeridepartementet. Årsaken er at man ser at antall fiskebruk reduserer og at det er store utfordringer med å rekruttere arbeidskraft til fiskeindustrien. Skal man drive fiske er man naturligvis avhengig av å ha et mottak i rimelig nærhet slik at man kan få levert fisken.

Til sammen stiller Herøy kommune med 200 000 kroner, Seløy Fisk AS med 50 000 kroner, og departementet med 200 000 kroner til dette prosjektet. Dette skal gå til å dekke utgifter slik at ungdommene får rullere på å være med på fiskebåter og fiskemottaket for å skaffe seg erfaringer. De mest sentrale fiskeskipperne som skal være med på ordningen er de to brødrene Ole Gunnar og Ståle Strømmen som driver fiske med hver sin båt. For tiden holder de på med krabbefiske i området rundt Herøy, men ungdommene skal også få et innblikk i andre fiskemetoder og hospitere på båter som driver med garnfiske og linefiske.

I løpet av perioden skal det også arrangeres en fiskecamp der ungdommene skal overnatte. Da skal de både fiske og lære av en kokk hvordan man tilbereder og spiser den.

Solid utstyrspakke
Alle ungdommene som deltar får også utdelt en solid utstyrspakke med oljebukse, jakke, hansker og vernestøvler som er sponset av Sealine Products og prosjektet.

Mange muligheter
Daglig leder på Seløy Fisk AS, Kjell Inge Jakobsen, er svært glad for at prosjektet har kommet i gang, og mener deltakelsen kan åpne opp mange veier for ungdommene. I tillegg til å jobbe direkte med fisken kan de også utdanne seg til å bli skipper, styrmann eller maskinist. Har de planer om å jobbe på land kan de også i tillegg til å jobbe med fisken få seg en jobb innen administrasjon og ledelse hvis de heller ønsker dette. Jakobsen er også opptatt av å avlive myten om at fiskeri bare er kaldt, vått og dårlig betalt, og mener at det er mange fiskere som i dag tjener svært godt.

Egen Facebook-side
Det er opprettet en egen Facebook-side der man kan følge prosjektet. Her er det den eldste deltakeren Patrick Gullesen (20) som tar seg av oppdateringene.
Trykk her for å følge siden for å se oppdateringer, bilder og filmsnutter fra ungdomsfiskeprosjektet i Herøy.