Den nye brannstasjonen har vært i bruk siden mai 2021, men på grunn av pandemien var det ikke mulig å samle mye folk til ei større markering i fjor. Søndag ble imidlertid alle invitert til åpen dag på den nye brannstasjonen, der man også fikk sett på den nye moderne brannbilen som ble levert til kommunen i september. Et absolutt høydepunkt for ungene var uten tvil da brannbamsen «Bjørnis» kom på besøk.

Ordfører Elbjørg Larsen ønsket velkommen og uttrykte glede for at hun nå kunne ønske den nye brannstasjonen velkommen og samtidig presentere den nye flotte brannbilen. Hun var glad for at de etter pålegg fra Arbeidstilsynet i 2018 i mai 2021 kunne ta i bruk den nye brannstasjonen som har møterom, funksjonell vaskehall for vasking av brann- og redningstjenesten sitt materiell og vognhall for brann- og redningsbilen.

- Totalprisen for hele prosjektet ble på 16,2 millioner kroner, og i tillegg fulgte vi også opp med en ny og slagkraftig brannbil. Brannvesen blir ofte målt på «utstyr og store brannbiler», men vel så viktig er et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

- Kommunen – i godt samarbeid med Vefsn brann og redning, har også i det siste lagt ned betydelige beløp for å heve kompetansen til sine mannskaper. Når begrepet «mannskap» brukes, må jeg få framheve at vi er så heldige at vi er en av få kommuner som har mange dyktige kvinner i brannvesenet i Herøy. Og endelig har alle dere som jobber her fått de arbeidsforholdene og fasilitetene dere fortjener, sa ordfører Elbjørg Larsen

Verdifullt bidrag til Ukraina
- Det er også godt for oss å vite at den gamle brannbilen og tankbilen ble gitt til Norsk ukrainsk brann og ambulansestøtte, et verdifullt bidrag fra oss som, og som skal bidra til å redde liv i krigsherjede Ukraina.

- Solid kompetanse, gode arbeidsforhold og godt beredskapsmateriell er nøkkelen for å beholde brann- og redningspersonellet i kommunen Det er en stor verdi i Herøy å ha den beredskapen dere har og som dere har et «brennende» engasjement for, sa Larsen før hun foretok offisiell åpning av den nye brannstasjonen.

Spesiell snorklipping
Selve «snorklippingen» ble foretatt ved at ordføreren kuttet en lastestropp med ei hydraulisk saks som brukes til frigjøring i forbindelse med ulykker.

Oddbjørn Lorvik har nylig begynt i et seks måneders engasjement som felles beredskapskoordinator i HALD (Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna). Han benyttet anledningen til å gratulere kommunen med at de satset på beredskap. Han kom inn på at brannvesenet ikke bare skal slukke branner, men at de også har en meget viktig funksjon i forhold til redning. Han mente det var trygt å vite at de hadde mannskap på plass som kunne ivareta en viktig funksjon med å ivareta et skadested før politiet kommer og drive med hjerte- og lungeredning før ambulansepersonell kommer, og frigjøre folk fra bilvrak.

En av de mest moderne brannbilene på Helgeland
Brannsjef i Vefsn brann og redning Tor Åge Holand sa i sin tale at han mente at den nye brannbilen til Herøy kommune kanskje var den meste moderne brannbilen på Helgeland. Han skrøt også av kommunens brannmannskaper og mente de var ivrige og dyktige og svært interessert i brannfaget. Han kom også inn på at kommunes nå hadde fått en moderne brannstasjon hadde de fasiliteter som kreves for å ivareta arbeidsmiljøet. Holand kom også inn på at de nå hadde fått en brannbil som ivaretar samme funksjon som de to gamle bilene, men som samtidig har en langt større slagkraft dersom det skulle oppstå en brann.

Den nye brannbilen har fått navnet «Klara»
I forkant av åpen dag på brannstasjonen ble det satt i gang en navnekonkurranse der folk ble invitert til å komme med forslag til navn på den nye brannbilen (se egen sak). Søndag kom det fram at det var Leonora som går i 2. klasse ved Herøy skole som vant med sitt forslag. Hun mente den burde hete Klara på grunn av den klarer å slukke branner. De var også Leonora som fikk det ærefulle oppdraget å være gudmor og foreta dåpen av den nye brannbilen.

Suksess med brannbamsen «Bjørnis»
Etter dåpen kom melding over sambandet til brannvesenet om at brannbamsen «Bjørnis» ville komme på besøk. Dette var virkelig noe som var populært blant alle ungene. I tillegg ble de også invitert til å være med på en rebus og prøve å sprute vann med brannslangene til den nye brannbilen under kyndig veiledning. Det vanket premie på alle ungene som deltok i rebuskonkurransen, men i tillegg ble også Michelle, Johannes og Julian trukket ut som vinnere av en større gevinst. Det vanket også kake og kaffe til alle som var til stede.