Brannmann Timo Taidla kommer fra Estland og han forteller at der er det en gammel tradisjon at alle brannbiler har et navn. Mannskapsbiler har da gjerne et damenavn mens tankbiler, stigebiler og vaktbiler har et herrenavn. I og med at den nye brannbilen sannsynligvis skal være i Herøy i mange år framover så synes de det kan være fint om den får et navn.

- Det må gjerne være et litt spesielt navn, og vi må også få med en historie om hvorfor folk mener at den skal ha dette navnet. Det vil bli satt opp forslagskasser på Prix og Spar som er laget av Emilie i 6. klasse ved Herøy skole. Forslagene må i tillegg til navn og begrunnelse også inneholde navn og telefonnummer til den som har levert det inn. For at vi skal få tid til å kåre en vinner må forslagene være levert innen torsdag 20. oktober, sier Hanne G. Lund og Timo Taidla.

Vinner får døpe brannbilen på åpen dag
Hanne og Timo forteller at tanken er at den som leverer inn det beste navneforslaget skal få i premie å være den som døper den nye brannbilen under åpen dag søndag 23. oktober. 

Herøyfjerdingen vil komme tilbake til mer informasjon om åpen dag på brannstasjonen en av de nærmeste dagene.