Boreal har kommet med innspill til fylkeskommunen om at de ønsker å vente med å innføre de nye rutene for ferge, hurtigbåt og buss til etter Trænafestivalen.

Nordland fylkeskommune har med bakgrunn i dette bestemt at rutestart flyttes fra 1. juli til 15. juli.

Nedenfor kan du se de nye rutene som trer i kraft fra 15. juli
(trykk på linkene)

Ny hurtigbåtrute
Ny fergerute (dagens ruter er også med)
Ny bussrute