Elever på videregående skole fra Brasøy/Husvær og Herøy vil med de nye rutene kunne benytte hurtigbåt for reise til/fra skole i Sandnessjøen. Hurtigbåten starter en halv time tidligere fra Vega og vil ikke anløpe Husvær om morgenen til tross for at det har blitt signalisert at dette er et ønske fra Herøy kommune. For å løse dette er det planlagt å få i gang en skyssordning fra Husvær til Brasøy fergekai om morgenen.

Det nye ruteopplegget innebærer også bortfall av Tennvalen som anløpssted for hurtigbåten på Herøy og Flostad blir knutepunktet for alle ruter. Elever fra Brasøy og Husvær vil med de nye rutene kunne bo hjemme mens de går på videregående skole. Hurtigbåten vil anløpe Brasøy fergekai om morgenen kl. 0720 og Flostad kl. 0750 og ankomme Sandnessjøen 0815. (i dag ankommer den kl. 0850)

Ekstra tur med hurtigbåt
To dager i uka i vinterhalvåret vil hurtigbåten gå en ekstra tur fra Sandnessjøen om morgenen kl. 0825 og returnere til Sandnessjøen igjen. Dette er gjort for at reisende fra Sandnessjøen skal kommer seg til Herøy og reisende fra Herøy, inkludert sørøyene kan ta seg en handletur til Sandnessjøen litt senere på dagen enn morgenturen.

Egen sommerrute
I juni, juli og august er det lagt opp en egen sommerrute som sørger for at turister og andre kommer seg ut i øyene i enda større grad. Dette er blant annet gjort for å styrke reiselivsnæringen.

Fergerutene får også flere endringer. Skoleelever fra Brasøy/Husvær skal fraktes med ferge fra Brasøy 0745 og dette får konsekvenser for dagens suppleringsferge som går kl. 0755. Denne vil nå gå kl. 0815. Hele dagen blir det noen små forskyvninger og det blir en færre tur med suppleringsferga på ettermiddagen fra Herøy.

Protester fra sørøyene
En egen aksjonsgruppe med utspring i grendeutvalgene i Brasøy og Husvær har i et brev til kommunestyret gitt uttrykk for at de som følge av blant annet de nye rutene vil ta initiativ til å få endret kommunetilhørighet. I brevet som er sendt til kommunestyrerepresentanter i Herøy og aviser gir de uttrykk for at de er svært misfornøyd med ruteopplegget og at det ikke har blitt tatt hensyn til deres innspill.

De gir blant annet uttrykk for at de ikke har fått noen drahjelp i forhold til sysselsetting og arbeidsplasser. De kritiserer også politikere og NAV for manglende interesse for å hjelpe dem ved nedleggelse av bedrifter og kommer også inn på mangelfull omtale i historiverket "Øyfolket". Som følge av dette og flere andre forhold vil de fremme et forslag om endret kommunetilhørighet etter kommunelovens § 39a.

Les hele brevet ved å trykk på linken nedenfor
Trykk her

Mange faktafeil
- Jeg må bare ta til etterretning at vi har fått dette brevet og det vil bli behandlet i henhold til kommunelovens bestemmelser, men vi kan ikke påregne at det blir behandlet før til høsten. Når det gjelder de tingene som tas opp i brevet er det flere ting som ikke kan stå uimotsagt. Jeg har vært med i politikken lenge og jeg vet at vi har bevilget mye penger til ulike bedrifter i sørøyene. Når det gjelder tidligere Husværfisk så vet jeg at det ble sprøytet inn flere hundre tusen kroner inn i denne bedriften, men at det til sist viste seg at det ikke var liv laga. Vi har også gitt støtte til Havnomaden, Bjørn Økern og Kråkebollen i Brasøy. Nesten alle som har søkt har fått tilskudd og dette har vi våre arkiver, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Investert 53 millioner kroner i samferdsel i sør
- Det er også investert 53 millioner i fergeleie, vei og bru for at de skal få et bedre kommunikasjonstilbud. Hvis vi tenker tilbake til hva vi hadde av kommunikasjonsløsninger tidligere og hva vi får 1. juli så greier jeg ikke å være med på at vi får et dårligere tilbud. Vi får tvert i mot et bedre ferge- og hurtigbåttilbud, sier Jensen.

- Tilbudet er dessuten tilpasset befolkningen totalt sett i Herøy. Slik det blir nå blir det mulig for de som bor i sørøyene å pendle inn til Herøy om morgen og tilbake igjen om ettermiddagen. Da bedriften Husværfisk ble nedlagt og folk ble arbeidsledige ble det arrangert spesielle ordninger for at de kunne arbeide på Marine Harvest. At de ikke valgte å benytte seg av denne ordningen kan de ikke klandre oss for, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

- Når det gjelder manglende omtale i jubileums- og historieverket "Øyfolket" så må jeg bare minne om at vi engasjerte en historiker til å ta seg av dette uten innblanding av politikere. Jeg må bare i denne saken få minne om at Brasøy og Husvær først ble en del av Herøy kommune i 1962 så det er vel kanskje derfor naturlig at de ikke har fått så mye plass. Det virker kanskje som man mangler litt historikunnskap, sier Arnt Frode videre.

Begredelig behandling i Alstahaug
- Jeg synes forøvrig det er begredelig at Alstahaug som skal prøve å tilrettelegge for pendling inn til regionsenteret fatter slike beslutninger. Denne debatten er nok ikke over og kommer nok fram med full styrke når vi skal diskutere hva vi forventer at et regionsenter skal gjøre for omgivelsene rundt. Jeg minner om at vi nesten er like mange innbyggere tilsammen i kommunene rundt Alstahaug og tror nok de er avhengig av et godt samarbeid, avslutter ordfører Arnt Frode Jensen.

Nedenfor kan dere se de nye rutene som trer i kraft fra 1. juli 2013
(trykk på linkene)

Ny hurtigbåtrute
Ny fergerute (dagens ruter er også med)
Ny bussrute