I fjor var det Otto Jenssen som fikk bolystprisen for sitt store engasjement med å arrangere turmarsjer i Øksningan.

Under kommunestyrets møte 17. desember skal ordfører Arnt Frode Jensen og Stig Neraas i prosjekt "Økt Bosetting" overrekke utmerkelser til noen som har gjort en fremragende innsats og engasjement for økt trivsel og bolyst i Herøy i 2013.

Egen gruppe vurderer forslagene
Det er leder i barne- og ungdomsrådet Espen Bakkelid, leder i Herøy næringsforening Harald Jakobsen og Stig Neraas som skal vurdere forslagene.

Enkeltpersoner, lag, bedrifter
Du kan sende forslag på enkeltpersoner, lag eller bedrifter som har utmerket seg positivt i år med å skape trivsel, bolyst eller arbeidsplasser i Herøy.

I år, som i fjor, vil personen eller personene bli feiret med kaffe, kaker og en liten gave.

Feire de små framskritt
Ved å feire også de små framskritt ønsker vi å sette fokus på det engasjement som blir gjort for at Herøy skal bli en enda bedre kommune, sier Stig Neraas til Herøyfjerdingen.

Forslagene sendes til Herøy kommunes postmottak
post@heroy-no.kommune.no