Turmarsjgeneral
Gjennom å arrangere turmarsjer annenhver søndag siden 1996, og gjennom et stort og allsidig engasjement har Otto bidratt til bedre samhold, trivsel og helse for alle aldersgrupper.

Under tildelingen kom også ordfører Arnt Frode Jensen inn på at Otto var en meget viktig bidragsyter i forbindelse med byggingen av Herøyhallen. 

Otto fikk utdelt glasskunst fra Turid Grov og diplom for sin innsats.