Årsaken til at innsparingene ble vedtatt var at det det var behov for innsparinger i budsjettet. Det har kommet sterke politiske signaler om at kommunen må se på løsninger som gjør det mulig å ha et tilsynstilbud for barn som har et behov for dette, sommeren 2015.

Med bakgrunn i dette foreslår kommunen at det gjennomføres en prøveordning sommeren 2015. 

Følgende vil gjelde for dette tilbudet:

  • Tilbudet gjelder fire uker i juli 2015. (6. juli – 31. juli), og kan ha en åpningstid fra kl. 06.45 – 16.15.

  • Tilbudet har bindende påmelding.

  • Tilbudet er behovsprøvd.

  • Tilbudet koster 2 951 kroner for hele måneden, inkludert mat, eller 750 kroner per uke.

  • Kommunen vil organiseres tilbudet enten ved skolefritidsordingen ved skolen, eller i forbindelse med Herøy barnehage, alt etter hvor mange barn som har behov for tilbudet, og alderen på disse.

Vedlagt skjema brukes til bindende påmelding til tilbudet.  Med bakgrunn i at tilbudet er behovsprøvd, er det viktig at feltet merket med «Begrunnelse av behov» i søknadsskjemaet er fylt ut.

Søknadsskjema i Word-format
Søknadsskjema i PDF-format

Søknadsfristen er 8. mai 2015