Vararepresentantene var også innkalt til møtet og ordførerne i Alstahaug, Dønna og Herøy var innkalt for å komme med innspill til selskapets strategiplan.

Ivan Haugland var allerede valgt av generalforsamlingen som styreleder før det konstituerende møtet. Styret foretok konstituering og valgte Yngve Magnussen som nestleder. Tobias Vang Sivertsen fikk i oppgave å bistå i arbeidet med å utvikle selskapets IKT-plattform. Styret besluttet videre å inngå avtale med Roy Skogsholm om å bistå med administrative tjenester og eventuelle utredninger.

Styreleder i Hadfast er som nevnt tidligere ordfører i Leirfjord kommune, Ivan Haugland. Med seg i styret får han Gunnar Hamarsland, Kari-Anne Bøkestad Andreassen, Yngve Magnussen og Martine Kjellså.

Varamedlemmer er Hilde Kristin Bonde (varamedlem for Gunnar Hamarsland), Stig-Gøran Olsen (varamedlem for Kari-Anne Bøkestad Andreassen), Beate Mari Pettersen (varamedlem for Yngve Magnussen), Tobias Vang Sivertsen (varamedlem for Martine Kjellså) og Trine Sivertsen Hjortdal (varamedlem for Ivan Haugland).

Ønsker god dialog og tett samarbeid med fylket
Det utvidede styret gikk gjennom alle utredninger som er gjort om prosjektet og gjorde opp status for prosjektet. Det ble til slutt gjennomført en innledende diskusjon om selskapets strategiplan på kort og lang sikt. Første steg vil være å opprette en god dialog med Fylkesrådet og fylkesadministrasjonen der selskapet ønsker et tett samarbeid i det videre arbeid med saken. Administrasjonen utarbeider forslag til strategi og handlingsplan som behandles av styret.