Torsdag 4. januar ble det holdt stiftelsesmøte og generalforsamling for Hadfast AS i Sandnessjøen.

Til stede på møtet var generalforsamlingen som bestod av representanter fra kommunene og næringsliv. I parentes står det hvilke kommuner og bedrifter de enkelte personene representerte. Raymond Fagerli (Grane), Bjørg Ireen Fønnebø (Vevelstad), Elbjørg Larsen (Herøy, North Salmon Service AS), John-Erik Johansen (Dønna, Brønnøy), Hilde Kristin Bonde (Herøy Næringsforening), Roy Skogsholm (Sømna, Vega, Tre Kalver, Stavseng Invest), Sten Rino Bonsaksen (Leirfjord, Vefsn), Peter Talseth (Alstahaug) og Gunnar Hamarsland (Mowi Holding).

- Det er en historisk dag i dag, at vi nå stifter selskapet som skal jobbe videre med fastlandsforbindelsen. Det er mange som heier på prosjektet, både kommunene og næringsliv. Det har tatt mange års arbeid, men nå har vi aldri vært så nære å realisere det, innledet møteleder ordfører Elbjørg Larsen møtet med.

Styre etablert
Etter forslag fra valgkomiteen, som bestod av ordførerne Elbjørg Larsen (Herøy), John-Erik S. Johansen (Dønna) og Peter Talseth (Alstahaug), ble det valgt styre for Hadfast AS.

Styreleder i Hadfast er tidligere ordfører i Leirfjord kommune, Ivan Haugland. Med seg i styret får han Gunnar Hamarsland, Kari-Anne Bøkestad Andreassen, Yngve Magnussen og Martine Kjellså.

Varamedlemmer er Hilde Kristin Bonde (varamedlem for Gunnar Hamarsland), Stig-Gøran Olsen (varamedlem for Kari-Anne Bøkestad Andreassen), Beate Mari Pettersen (varamedlem for Yngve Magnussen), Tobias Vang Sivertsen (varamedlem for Martine Kjellså) og Trine Sivertsen Hjortdal (varamedlem for Ivan Haugland).

Prosjektleder Roy Skogsholm uttalte i møtet at dette er et godt prosjekt som det absolutt er mulig å gjennomføre. Han mener de har fått på plass et meget godt styre som er godt rustet for å føre prosjektet videre. Skogsholm mener det er spesielt interessant at fabrikksjef på Mowi Herøy, Gunnar Hamarsland og tidligere fylkesleder Kari-Anne Bøkestad Andreassen går inn i styret.

Takk til Skogsholm
- Som leder av interimstyret ønsker jeg å rette en stor takk til Roy Skogsholm som har jobbet veldig mye i prosessen fram til stiftelsesmøtet. Det har vært en stor jobb, der han har bidratt med sin store kompetanse. Dette ble ikke sagt nok i møtet, opplyser Elbjørg Larsen til Herøyfjerdingen

Mange med
Selskapets aksjekapital er på 303 000 kroner som igjen er fordelt på 303 aksjer til 1000 kroner per aksje. Aksjene er fordelt i to aksjeklasser, der kommunene eier Klasse A-aksjer (203 stk.), og næringslivet eier Klasse B-aksjer (100 stk.).

Disse har kjøpt aksjer i Hadfast AS:

 • Alstahaug kommune
 • Dønna kommune
 • Herøy kommune
 • Brønnøy kommune
 • Grane kommune
 • Leirfjord kommune
 • Sømna kommune
 • Vefsn kommune
 • Vevelstad kommune
 • Vega kommune
 • Tre Kalver
 • Sinus AS
 • Stavseng Invest AS
 • Seløy Undervannsservice AS
 • Mowi Holding AS
 • Herøy Næringsforening
 • North Salmon Service AS

Nedenfor kan dere se en animasjonsfilm av en tenkt fastlandsforbindelse fra 2021 som er laget av firmaet Bo Degn, Dissing+Weitling.