Treningssenteret Sprut har på grunn av mangel på instruktør hatt problemer med å komme i gang med spinningøkter. Dette er en treningsform som mange liker og tidligere var dette en populær aktivitet på treningssenteret.

To økter i uka
Ann Kristin Lenning har tidligere deltatt mye på spinning og har også fungert som instruktør. På grunn av en akillesskade har hun vært i lang tid vært ute av stand til å trene skikkelig, men har etter en prøveøkt sagt seg villig til å fungere som instruktør to ganger i uka.

Spinningøktene skal i første omgang gjennomføres hver tirsdag og torsdag fra kl. 20.00 - 21.00.

Påmelding
- Treningssenteret har bare 9 sykler tilgjengelig til hver økt og alle som ønsker å delta må derfor skrive seg på liste på senteret eller sende melding til meg på tlf. 46234829. Det er også viktig å gi beskjed i god tid dersom du ikke kan møte slik at andre kan slippe til, sier Ingrida Jureviciene til Herøyfjerdingen.

Fakta
Spinning er et registrert varemerke for en type kondisjonstreningsprogram hvor deltakerne trener i lag på spesialbygde kondisjonssykler, ofte kalt spinningsykler. Treningen foregår vanligvis på treningssentre der laget blir ledet av en instruktør gjennom et planlagt forløp av sykling til musikk.

Kilde: Wkipedia