Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer for søndag 27. oktober:

Springsteenmesse i Herøy kirke kl. 19.00

  • Springsteenmesse ved Kaare og Annette Stenseng
  • Rubb & Rake tolker og spiller Springsteen på norsk
  • Nattverd
  • Ofring til kirkens ressurssenter

Nordvik kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin
  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid