Tirsdag 14. august var Jitse Buitink og Radio Nord-Norge på besøk i Herøy og laget live radiosending med lokalt innhold fra sitt mobile studio. Dette besøket var ledd i en ambisiøs plan om å besøke alle kommuner i Nord-Norge og lage radiosendinger fra hvert sted.

Radiokanalen som ble startet 1. juni 2018 har som målsetting å bli en radiokanal som binder landsdelen tettere sammen. Dette skal gjøres ved å fortelle historier fra politikere, folk i næringslivet og fra folk på gata som ingen andre vil høre på. Dette skal gjøres uten filter.

Målet er å dekke hele landsdelen på FM og fredag 28. september 2018 gikk RNN på lufta fra Radio Helgelands hovedkvarter i Sandnessjøen.

I samsending med Radio Helgeland som driftes av Helgelands Blad kan radio Nord-Norge høres på disse frekvensene på FM-båndet i Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord:
100.3, 101.6, 102.4, 103.4 og 104.7

Kanalen kan også høres på nett ved å gå inn på nettsiden www.radionordnorge.no

Radio Nord-Norge ønsker tips på post@radionordnorge.no og kan også følges på Facebook.

RADIO NORD NORGE - En radiokanal for hele landsdelen
Idag er det ingen medier som har hele landsdelen som publikumsmål og/eller fokusområde. Det finnes heller ikke en administrasjons- eller politisk plattform som behandler landsdelen under ett.

Det er et underliggende mål at kanalen skal gi rom for debatter som har en samlende effekt for landsdelen, men også hvor ideèr om utvikling av landsdelen i sin helhet skal nå sitt publikum. Vi skal om mulig, spille musikk fra nord i hovedvekt. Med vår sender som når store deler av det sentrale øst-landet skal vi nå utflytta nordlendinger og andre.

Innovasjon og entreprenørskap får en markedsførings-kanal. Så målet er rett og slett å få en samlende radiokanal som blir en del av hverdagen i nord som fremmer Nord-Norske interesser.

Rekruttering inn til lokale medier, særlig audiovisuelle medier, er et av arbeidsområdene for RNN. Det er allerede inngått avtale med Kippermoen Ungdomsskole som satser på radiodrift i mediefaget. Etterhvert som vi når ut til flere så ønsker vi sendinger/innslag fra ungdoms-/ videregående skoler i hele landsdelen.

Kanalen har blant annet støtte fra Næringsfondene i Vefsn.

Kilde: Radio Nord-Norge