Jitse Buitink og Radio Nord-Norge reiser for tiden rundt i landsdelen og lager live radiosending med lokalt innhold fra sitt mobile studio. I dag sender han fra campingvogna som står utenfor rådhuset i Herøy. Under sendinga skal han blant annet prate med varaordfører Elbjørg Larsen, "Ut i Øyan" og nytilsatt kommunalleder for tekniske tjenester Jan Sigurd Pettersen som også liker å holde på med musikk i fritida. Han har skrevet mange sanger og noen av dem finner dere på Spotify.

- Radiokanalen som ble startet 1. juni har som målsetting å bli en radiokanal som binder landsdelen tettere sammen. Dette skal vi gjøre ved å fortelle historier fra politikere, fra folk i næringslivet og fra folk på gata som ingen andre vil høre på. Dette skal gjøres uten filter.

- Dette er den 10. kommunen jeg besøker. Jeg startet først i Vefsn før jeg flyttet meg sørover. Kanalen skal være et talerør for Nord-Norge og medvirke til å fjerne de filtrene som ofte benyttes på landsdelen og ivareta nordnorske interesser. Vi sender også stort på Østlandet så de hører jo også på oss.

- Det som er artig med å reise rundt er at man ser alle gode ambassadørene som Nord-Norge har fått. Dette er folk som har reist ut og som kommer tilbake med sine venner for å vise fram heimplassen med stolthet., sier Jitse.

Jitse forteller at han har hatt møte med Radio Helgeland og håper å komme i gang raskt med sendinger på deres frekvens på FM-båndet. Ellers kan radioen høres på nett ved å gå inn på nettsiden www.radionordnorge.no På Østlandet kan den også høres på DaB og da heter kanalen RNN.

Radio Nord-Norge kan også følges på Facebook