Oppstart av språkkafé

Språkkafe_Roar og Gjertrud

Herøy bibliotek og flyktningetjenesten i Herøy starter opp igjen med språkkafé på biblioteket tirsdag 22. januar fra kl. 18.00 til 19.30.

- Vi skal prøve å ha språkkafé på tirsdager hver 14. dag i partallsuker, 4-6-8-10 osv. Nå på tirsdag samles vi for å utveksle ideer til hva vi kan ha som tema framover. Det er fint hvis du har noe på hjertet som du vil dele med oss, eller om du har forslag til kaffeprat. Ta gjerne med deg en nabo eller en annen bekjent, opplyser Gjertrud Aune Færøy og Roar Aune til Herøyfjerdingen.

Plakat språkkafe våren 2019.jpg

 

Annonser