- Vi på kommunalt hjelpemiddellager ønsker å minne lokalbefolkningen om å levere tilbake hjelpemidler som de har lånt, og ikke har bruk for lengre. Dette gjelder blant annet senger, toalettstoler, løftestoler, rullestoler, rullatorer, krykker, osv., sier ergoterapeut Sissel Eide Knutsen som har hovedansvaret for denne tjenesten.

Herøy ASVO kan hente større hjelpemidler, dersom noen har behov for det, men de oppfordrer folk til å levere hjelpemidlene på Herøy ASVO.

Hjelpemidlene må være skikkelig rengjort før de leveres eller hentes av Herøy ASVO.

Trenger hjelpemidler
De som har behov for hjelpemidler kan ringe 750 59 980 og taste 1 for hjelpemidler og med stor sannsynlighet får de snakke med Sissel Eide Knutsen. Det er i hovedsak tirsdager og torsdager hun har avsatt tid til dette arbeidet.

- Når jeg mottar en henvendelse om behov for hjelpemidler drar jeg på hjemmebesøk hvis det trengs, sier Sissel Eide Knutsen.

- Det er viktig å få fram at folk ikke trenger å vite hva slags hjelpemiddel de har behov for, men de forteller bare hva de har problemer med. Sammen finner vi ut hvilket hjelpemiddel de har behov for. Opplever noen et problem enten med dårlig syn, hørsel eller kroppen generelt så kan vi nesten alltid finne hjelpemidler. Vi kan også avhjelpe problemer for dem som har problemer med å huske ting, forteller Sissel.

- Vi fikser og monterer også en god del hjelpemidler for brukerne, og dette har vi gjort en god stund. Det er ikke vanlig at kommunene har alt på en plass som regel er det en vaktmester som fikser ting mens bestiller sitter en annen plass. Vi er derfor heldig som kan ha det kommunale lageret og bestiller kompetansen på samme sted, sier Sissel.

Geir Skjærvik og André Jensen inngår i et team sammen med Sissel, der gutta i hovedsak tar seg av det som skal fikses og monteres.