Herøy kommune har inngått avtale med Herøy ASVO om kjøp og formidling av hjelpemidler. Tidligere har dette vært ivaretatt av Rigmor Flæsen på Herøy omsorgssenter. Hun går nå fullt inn som sykepleier, men skal fortsatt være i reserve dersom Sissel Eide Knutsen ikke er på plass.

Alt på en plass
Alle som har behov for hjelpemidler kan nå ringe 75059980 og taste 1 for hjelpemidler. Da vil dere mest sannsynlig få Sissel Eide Knutsen på tråden. I hovedsak er det tirsdager og torsdager som er avsatt til dette arbeidet.

- Etter at den som ringer har presentert problemet sitt reiser jeg ut på hjemmebesøk hvis det trengs. I starten regner jeg med at jeg må mye ut og bli kjent med folk, sier Sissel Eide Knutsen.

- Det er viktig å få fram at folk ikke trenger å vite hva slags hjelpemiddel de har behov for, men de forteller bare hva de har problemer med. Vår oppgave blir at vi sammen finner ut hvilket hjelpemiddel de har behov for. Det er nesten slik at dersom du opplever et problem enten med dårlig syn, hørsel eller kroppen generelt så kan vi nesten alltid finne hjelpemidler. Vi kan også avhjelpe problemer for dem som har problemer med å huske ting, forteller Sissel.

- Vi fikser og monterer også en god del hjelpemidler for brukerne, og dette har vi gjort en god stund. Det er ikke vanlig at kommunene har alt på en plass. Som regel er det slik at det er en vaktmester som fikser ting mens bestiller sitter en annen plass. Vi er derfor heldig som kan ha det kommunale lageret og bestillerkompetansen på samme sted, sier ergoterapeut Eide Knutsen. Geir Skjærvik og André Jensen inngår i et team sammen med Sissel, der gutta i hovedsak tar seg av det som skal fikses og monteres.