Laksenæringen i Herøy feiret 40-årsjubileum i 2012 og i april 2024 ønsker kommunen noe forsinket å markere at denne viktige næringen har vært i kommunen i over 50 år. I den forbindelse er det ønskelig å få samlet inn en del historiske bilder som viser den enorme utviklingen denne næringen har hatt i denne perioden.

Det er nærings- og samfunnsutvikler, Ronny Godhei Hansen, som er kontaktperson for Herøy kommune og han kan kontaktes på telefon 75068013/ mob. 99129215 eller e-post ronny.godhei.hansen@heroy-no.kommune.no