I går var det på dagen 40 år siden Herøy kommunestyre sa ja til å gå inn i Herøy lakseoppdrett og torsdag ble dette markert i Herøy skoles aula. 

Tidligere på dagen hadde de inviterte gjestene fått omvisning på Marine Harvest sitt anlegg på Hestøya og den nye kassefabrikken. Her fikk de se hvilken enorm utvikling det har vært i næringen på på de siste 40 år.

Gjestene besøkte også visningssenteret på Augustbryggo på Seløy og fikk blant annet se en Canadisk film som viste næringen slik den var på Herøy i midten av 70-tallet.

Herøyfjerdingen vil omtale disse besøkene i egne artikler senere.

Herøy Musikkorps var for anledning leid inn som husband og sørget for musikalske innslag under tilstelningen i Herøy skoles aula. Arrangementet ble flott ledet av konferiansier Kirsti Iversen som også er fra korpset.

Fagfolkene bak
Under tilstelningen i aulaen fikk vi først høre pioneren Ragnar Sjåvik ta et tilbakeblikk og fortelle om hvordan det hele startet.

Ragnar gav forsamlingen en grundig innføring i hvordan han og kompisen Øystein P. Færø fattet interesse for oppdrett av lakseoppdrett og var med på å dra det hele i gang i begynnelsen av 70-tallet.

Sjåvik søkte tidlig etter kunnskap og kom i kontakt med brødrene Grøntvedt på Hitra der den første laksesmolten ble satt ut i 1970. Han så tidlig behov for å få mer kapital inn i næringen og ble sentral i danningen av Herøy lakseoppdrett AL.

Neste foredrag ble holdt ved professor ved Institutt for biologi i Bergen Dag Møller der han tok for seg havforskningens mange utfordringer i starten. Han kunne blant opplyse om at det allerede i 1962 ble drevet forsøk med oppdrett av regnbueørret.

Sprek 84-åring
Sist ut av foredragsholderne var den meget spreke 84-åringen Trygve Gjedrem. Han holdt et interessant innlegg om lakseeventyret. Gjedrem som er professor i akvakultur og en av norges fremste forskere på fiske- og husdyrsavl tok oss med på det avlsarbeid som ligger bak utviklingen i næringa. Han sa blant annet at mens det tidligere tok 4 år å få fram en laks på 4 kilo tar det nå bare 2 år.

Gjedrem var også opptatt av at det måtte komme i gang oppdrett av nye arter. Han mente det var store muligheter til å kunne lykkes med oppdrett av blåskjell og sjøplanter. Han utfordret derfor næringen til å være med å drive dette fram på samme måte som gründerne gjorde på 70-tallet.

Fylkesrådsleder Odd Eriksen sa i sin korte tale at Herøy har blitt en av de mest moderne industrikommunene. Han påpekte også at vi hadde mye å takke pionerene for.

Arnt Frode Jensen sa i sin tale at Herøy har gått fra å være fiskerbønder til å skape ei ny næring som har utviklet seg til å bli milliardindustri.

I dag har vi Marine Harvest, Seløy sjøprodukter, Kobbvåglaks og visningssenter på Augustbryggo på Seløy sa han videre. Jensen trakk også fram avledende virksomheter innenfor brønnbåter, service på og under vann, kassefabrikk og notbøterie, og en rekke andre servicetjenester.

Hedret gründerne
Etter at foredragsholderne hadde sagt sitt og Herøy Musikkorps hadde underholdt med flott musikk var det gründerne som står bak oppdrettsnæringa som skulle få sin velfortjente hyllest. 

Som en takk for sin innsats fikk gründerne eller deres etterkommere tildelt en flott plakett som var laget av glasskunstneren Turid Grov.

Festmiddag
Siste stopp på en lang dag var middag for inviterte gjester på Herøy Brygge.

Middagen startet med vakker sang av Ragnhild Sjåvik Stokbakken og gitar av Reidar Moursund der tilhørerene blant annet fikk høre "Lite ban" fra sommerens flotte jubileumsverk Livslenka.

Under middagen var det flere som holdt flotte taler til forsamlingen.

Ser lyst på framtida
Tidligere fiskerirettleder Håkon Grande,  som var meget sentral i arbeidet med få mange konsesjoner til Herøy,  kom i sin tale inn på at det er viktig å være best i verden dersom man skal lykkes.

Han hadde stor tro på næringen og berømmet Herøy for det de hadde klart å få til. Han berømmet også mange av næringene rundt oppdrett og trakk blant annet fram brønnbåtrederiet til Arnt Erling Paulsen og Johnny Hansen som et godt eksempel.

Vil ha flere konsesjoner
Tidligere ordfører og oppdrettsgründer Steinar Furu takket Ragnar Sjåvik for det arbeidet han gjorde med næringen. Furu var også opptatt av at det måtte komme flere konsesjoner til næringa og han takket Nordlandsbanken for at de var med og berget næringa da den lå helt nede.

Mange opp- og nedturer
Arnt Frode Jensen kom i sin tale inn på at næringen har vært gjennom mange kneiker og at det har vært mange tøffe tak, men uansett er det viktig å tenkte på at det var gründerne som startet det hele.

Kommunen har vært avgjørende
Regiondirektør Charles Høstlund kom i sin tale inn på prosessen rundt nedlegging av fabrikken i 2007. Han trakk fram at kommunen var svært delaktig i at fabrikken ikke ble nedlagt til fordel for fabrikken i Halsa i Meløy.

Han sa videre at Herøy skal vokse og utvikle seg videre