- Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en mann med Svein sin fagkunnskap som skal styre prosessen videre i Herøy Fiber AS. Vi har snart fått på plass stamnettet i Herøy og det er uanede muligheter som ligger i å ha fått bygd fiber. Vi er avhengig av datateknologi og med denne utbyggingen skal det være likegyldig om man jobber fra Herøy eller et annet sted i landet. Som kommune på vår størrelse er vi blant de eneste i Nordland som har fått dette til, sier styreleder Elbjørg Larsen.

Herøy Fiber AS ble stiftet i 2009 og er et samarbeidsprosjekt mellom Herøy kommune, Nordland Fylkeskommune og private aksjonærer. I utgangspunktet ønsket man bredbånd til bedrifter i Herøy, men med tilskudd fra Nordland fylkeskommune ble det klart at også privatkunder kunne benytte seg av dette tilbudet.

Det er Hagen TeleConcult AS, Noraxess bredbånd som leverer innhold i mørk fiber til alle kunder i Herøy. Prosjektet har tre byggetrinn der fase to avsluttes i disse dager, byggetrinn tre som blant annet innbefatter kommunens sørlige del skal løses med mobilt bredbånd og blir håndtert av Herøy kommune.

I generalforsamling 17. juni 2013 ble disse valgt i styret for Herøy Fiber AS: Robert Tønne, Einar S Roan og Elbjørg Larsen.

- Nå gjenstår det og utvide salget til privatkunder og du vil bli å finne oss på stand på Herøydagene, avslutter Elbjørg Larsen.

Ønsker fortgang i kundetilkoblingene
- Det er ingen hemmelighet at utbyggingen av fibernettet i Herøy har tatt lang tid og har hatt mange forsinkelser. Dette har igjen ført til at kundene har måttet vente altfor lenge på å bli oppkoblet. Dette er svært beklagelig og jeg har et sterkt ønske om å få fortgang i kundetilkoblingene etter at selve stamnettet er ferdigstilt. Ferdigstillelse av stamnettet (hovednettet) er en forutsetning for at Herøy kommune og dermed Herøy fiber skal få ut tilskuddet fra Nordland Fylkeskommune som for fase 2 er på ca 3,7 millioner kroner. For fase 1 er det utbetalt tilskudd på 5,8 millioner kroner, sier Svein Lundestad.

- Det er altfor dårlig at vi har kunder som har ventet i flere år på å bli oppkoblet og jeg vil i tida framover arbeide for at vi får fortgang i kundeoppkoblinger. Utbygging av fiber tar nødvendigvis litt tid og avhenger av et samspill mellom mange aktører, men vi lever av fornøyde kunder og derfor må dette prioriteres i framtida.

Viktig med informasjon
- Mange har gitt uttrykk for at de savner korrekt informasjon om når de blir koplet opp på fibernettet og dette er svært beklagelig. Vi vil i tida framover informere om hvilket område som utbygges til kunder og forhåpentligvis vil alle kunder som har bestilt bli oppkoblet i løpet av de nærmeste månedene, sier Lundestad

- Foreløpig er det bare Noraxess som leverer tjenester i fibernettet og på linken nedenfor kan dere se hva de tilbyr. På siste side finner dere også priser på tilknytning, avslutter daglig leder, Svein Lundestad,  i Herøy Fiber AS.

Trykk her for å lese informasjon fra Noraxess og Herøy Fiber.

Bestilling kan også gjøres ved å henvende dere til Herøy Fiber v/Svein Lundestad på post@heroyfiber eller på tlf. 90 66 61 45.