Lakseoppdrett er ikke slik det en gang var og det er lett å bli imponert over den enorme utviklingen denne næringen har hatt de siste årene. Seløy Sjøfarm har nå tre moderne fôrflåter og tre arbeidsbåter som de disponerer til sine oppdrettsanlegg.

I slutten av februar fikk de overlevert den norskproduserte båten «Sjøstjerna» fra Promek på Smøla. Båten er 14,5 meter lang og har en bredde på 7,5 meter. Den er utstyrt med to motorer som hver er på 325 hk. Den har en kran som kan løfte inntil 40 tonn og tre capstan (gangspill) som har en kapasitet på henholdsvis 8 tonn, 3 tonn og 1 tonn. Båten har også en generator som leverer 24 kw strøm. Navnet «Sjøstjerna» har den fått etter en treskøyte som tidligere var i familien Jakobsens eie.

Det er Sondre B. Hansen og Thomas Eriksen som har fått hovedansvaret for den nye båten og skal benytte den til anleggene som ligger på Labukta og Skorpa. De opplyser at båten så langt har fungert meget godt. Eriksen er for øvrig samboer med Jan Eriks datter Ina som også jobber ved bedriften i tillegg til hans to sønner Andreas og Steffen.

Familiebedrift i flotte lokaler
Etter at det gamle kontorbygget til Seløy Sjøfarm ble totalskadet av brann i 2014 har bedriften fått på plass et nytt moderne kontorbygg.  I tillegg til egne ansatte leier de også ut to kontorer til det nystartede firmaet Hydro Fish Care som driver med avansert avlusning av laks. Jan Erik og hans medeiere er også inne på eiersiden i dette firmaet. Veterinær Bjørn-Inge Rikhardsen fra firmaet Norvet har også kontor i bygget. Jan Erik synes det er positivt at de har fått flere bedrifter samlet i kontorbygget.

- Det er positivt for alle at vi blir et større miljø og kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Vi kommer ingen vei hvis vi ikke samarbeider, sier Jakobsen.

Lokalet som er på 450 kvadratmeter fordelt på to etasjer og inneholder syv kontorer, flere møterom, to kantiner framstår som en arbeidsplass som ivaretar de ansatte på en svært god måte. For tiden er de også i gang med å få på plass en egen fôringssentral. Her skal laksen fôres via store monitorer ved hjelp av kameraovervåkning i oppdrettsmerdene. På denne måten skal de sørge for at fôringen blir mer kontrollert og best mulig tilpasset, samtidig som det skal spare miljøet og unngå fôrspill.

Seløy Sjøfarm er en familiebedrift som ble startet av August Jakobsen fra Seløy på midten av 70-tallet. I dag eies selskapet av to av hans sønner Jan Erik Jakobsen og Svein Cato Jakobsen, i tillegg til deres familie. I tillegg til Jan Erik arbeider også Jan Eriks sønner Andreas og Steffen og hans datter Ina i familiebedriften. Totalt er det nå 12 ansatte i selskapet.

I august skal det etter planen leveres enda en båt til bedriften og dette dreier seg om en manskapsbåt som primært skal benyttes til å frakte folk til og fra anleggene.