Det er tydelig at oppdrettsnæringen har utviklet seg med stormskritt de siste årene. Fra å tidligere være en næring med kummerlige forhold og svært begrenset utstyr lar man seg lett imponere over dagens standard. Når man kommer inn på en slik moderne flåte er det som å komme inn på et lite hotell der man har det meste av fasiliteter. Flåten har naturligvis også en mengde teknisk utstyr for at den skal gjøre jobben med produksjonen av laks best mulig. Det kan blant annet nevnes at flåten har fire generatorer som til sammen kan produsere 688 Kw strøm. Egentlig trenger de bare halve strømmengden til produksjonen, men de har valgt å ha noe i reserve i tilfelle de får problemer.

Imponerende
Balder er selskapet tredje fôrflåte. Sleipner kom i 2009 og har en lastekapasitet på 240 tonn mens den andre, Odin, kom i 2011 og har en lastekapasitet på 320 tonn. Nyanskaffelsen Balder har derfor en kapasitet som er over det dobbelte av den nest største. Flåten er 19 meter bred og har en lengde på 36 meter.

Balder er bygd i Estland av Akva Group og har en prislapp på rundt 28 millioner kroner. Etter omvisningen ble den transportert ut til Gåsvær der den skal fungere som arbeidsplass for tre ansatte. Fasilitetene om bord er slik at man lett kan bo der, men de ansatte velger allikevel å reise hjem etter arbeidsdagens slutt, noe som kanskje ikke er så overraskende. Alt kan overvåkes på store skjermer både ombord i flåten og i bedriftens nye flotte administrasjonsbygg. 

Flåten har hele åtte foringslinjer og dette er det doble av det som er på de andre flåtene. I følge daglig leder Jan Erik Jakobsen er dette nødvendig for å få ut alt foret i løpet av en arbeidsdag, spesielt i den mørke årstiden. 

- Det er viktig at det går fort å få ut fôret. Bare i Gåsvær går det med rundt 40-50 tonn på en dag, sier Jakobsen.

Jan Erik forteller at de har hatt veldig mange besøkende innom for å se på nyervervelsen og han innrømmer at det har vært ekstra hektisk de siste dagene.

- Torsdag var nesten alle elevene på Herøy skole hos oss og fikk omvisning og en presentasjon av bedriften og det synes vi var veldig hyggelig. I tillegg har det vært mange andre folk her og sett på flåten. De fleste av dem har nok ikke forventet at det var slike forhold på en forflåte, sier Jan Erik.

Viktig bidrag til lokalsamfunnet
Seløy Sjøfarm er en familiebedrift som ble startet av August Jakobsen fra Seløy på midten av 70-tallet. I dag eies selskapet av hans sønner Jan Erik Jakobsen og Svein Cato Jakobsen i tillegg til deres familie. Foruten at Jan Erik og Svein Cato har sin arbeidsplass ved bedriften arbeider også Jan Eriks sønner Andreas og Steffen i familiebedriften. Totalt er det åtte ansatte i firmaet.

Forrige fredag var ordfører Arnt Frode Jensen innom bedriften og gav dem en velfortjent honnør for sin nye investering.

- Hvis August hadde levd og sett dette hadde han nok vært stolt av å se hva dere har fått til. Jeg kommer fra samme sted selv og har opplevd både oppturer og nedturer i denne bransjen. Dere har imidlertid håndtert bedriften på en god måte og utviklet den sakte men sikkert til å bli en god og trygg arbeidsplass i samme omgivelser som tidligere. Dette er også et viktig bidrag til lokalsamfunnet og det er også viktig at selskapet er lokaleid og at vi ikke bare har Marine Harvest i kommunen, sa Jensen.

Stor produksjon
Omsetning Seløy Sjøfarm AS.jpg
5.700 tonn laks utgjør 285 trailere med laks og 285 000 kasser eller 22,8 millioner middager. For å produsere like mange kilo lammekjøtt måtte de ha slaktet 285 000 lam eller rundt 20 prosent av lammekjøttproduksjonen i Norge. Dette sier litt om produksjonen av laks til et minde oppdrettsselskap i Norge.

Årsaken til den økte produksjonen i 2015 skyldes i følge daglig leder at de i tillegg til å produsere laks for sine egne konsesjoner også har en leieproduksjon for to konsesjoner til oppdrettsselskapet Sinkaberg Hansen som er lokalisert i Ytre Namdal og Bindal.

- Vi har to egne konsesjoner i tillegg til at vår bror Kjell Inge også har en visningskonsesjon som er noe mindre. Dette betyr at vi nå produserer laks for fem konsesjoner, sier Jakobsen.

Flotte lokaler
Etter at det gamle kontorbygget til Seløy Sjøfarm ble totalskadet av brann i 2014 har nå bedriften fått på plass et nytt moderne kontorbygg. Lokalet er på 450 kvadratmeter med to etasjer der halve overetasjen er innredet i tillegg hele underetasjen. Bygget som inneholder syv kontorer, flere møterom, to kantiner framstår som en arbeidsplass som ivaretar de ansatte på en svært god måte.

I lokalene er det også laget et eget slusesystem der de ansatte som kommer fra de ulike oppdrettslokalitetene får sterilisert arbeidsklærne før de kommer inn i bygget. Dette er ikke et krav, men er gjort for å unngå smitte mellom anleggene i tilfelle det skulle komme sykdomstilfeller. Eget vaskeri er også på plass.