Ordningen med utstysbank innebærer at det skal opprettes et lager av utstyr som lånes ut til skole, barnehage og idrettslag. Tilbudet er ment å være gratis og skal bidra til sosial utjevning.

Initiativtakerne til opprettelse av utstyrsbanken inviterer dem som måtte ha bra utstyr liggende som de ikke lenger har behov for/bruker til å levere det på Herøy ASVO torsdag 10. oktober. Det presiseres at utstyret må være i god stand.

Miljøhensyn
- Dette er en start på å skaffe utstyr til «utstyrsbanken» - som skal videreutleie til dem som trenger det. Av miljøhensyn og for å bidra til mindre «bruk og kast» i samfunnet er det ønskelig å bruke det av utstyr som allerede finnes, skriver initiativtakerne til Herøyfjerdingen.

Det vil i tillegg til dette bli kjøpt inn nytt utstyr når midler er på plass.

Her er en oversikt over det utstyret som de er ute etter på nåværende tidspunkt:

 • Ytterklær til ulike årstid alder 0-6 år
 • Skotøy til ulik årstid alder 0-6 år
 • Joggesko innebruk str 22 – 35
 • Ski i ulik str. (bør va utstyr som er mulig og evt. få deler til i dag.)
 • Skisko
 • Skistaver
 • Sykler til barn
 • Akebrett til barn
 • Fotballsko alder 6 – 15 år
 • Leggbeskyttere ulike str
 • Skøyter (is)
 • Telt (alle delene må være intakt)
 • Redningsvester
 • Fiskestenger