- Vi har seks påmeldte, men det er fremdeles plass til noen flere. Det er bare å ta kontakt med meg på post@heroy.frivilligsentral.no eller på tlf. 960 44 774 dersom det er noen som er interessert i å benytte seg av denne muligeten, sier Jelena til Herøyfjerdingen.

Gratis kurs
Det er russiske Irina Sozinova som skal holde kurset på  «Møtestedet» (ved Herøy stadion). Irina har bodd på Herøy siden oktober 2013 og har høyere utdanning innenfor økonomi og har tidligere arbeidet i bank i mange år. Hun har også drevet med en del kursvirksomhet innenfor sine spesialfelt og  liker å undervise.

- Jeg vil på grunn av begrensete norskkunnskaper bruke mest engelsk når jeg underviser, men vil nok også bruke norsk så langt det lar seg gjøre. Omfanget av kurset må vi se på etter at vi har funnet ut hvor mange som melder seg på. Kurset er for øvrig gratis og jeg gjør dette som frivillig gjennom frivillighetssentralen, sa Irina i en tidligere sak i Herøyfjerdingen fra januar 2015.