Det var opprinnelig meldt stenging av Herøysundet i perioden 18. mars til 22. april, men nå er tidspunktet endret fra 2. til 22. april. Perioden sundet blir stengt for båttrafikk blir derfor kortere og er flyttet til etter påsken.

Stor lekter i sundet   
I området der det bygges ny bru vil en lekter plassere seg i sjøen disse ukene.  

- Lekteren er så stor at den vil sperre omtrent hele sundet. Oppå den ligger det stålelementer til den nye brua.  Av hensyn til sikkerheten kan vi ikke ha sjøgående trafikk forbi mens disse stålarbeidene pågår, sier byggeleder Nadja Benjaminsen i Nordland fylkeskommune.

Foto: Ole Johnny Rønneberg, Ingeniørgruppen

Les mer om prosjektet på nettsiden til fv. 828 Herøysundbrua