Peacepainting - maleverksted for afghanske ungdommer

Maleverksted for afghanere_145925

Torsdag 3. november ble det gjennomført maleverksted for beboerne ved mottaket for mindreårige og enslige asylsøkere i Herøy. 

Peacepainting stod bak dette tiltaket – og samarbeidet med frivillighetssentralen og mottaket. Skolen stilte med klasserom og kantine.

Ni motiverte og hyggelige ungdommer møtte opp for å delta på verkstedet, og det ble virkelig en fin dag for oss alle med maling og tekstarbeid. Maleprosessen resulterte i flere sterke og symbolistiske malerier. Det kom tydelig frem at ønsket og håpet om en fredelig verden var sterkt til stede hos ungdommene. Med sin bakgrunn fra et krigsherjet hjemland er dette lett å forstå.

Ungdommene kunne velge om de ville beholde maleriet sitt eller stille det til disposisjon for utstillinger i det offentlige rom.  Alle ønsket at bildene skulle tas hånd om av Peacepainting og etter hvert vises frem for flere. Peacepainting har allerede malerier over store deler av verden, der organisasjonen har hatt slike maleverksteder gjennom de siste åtte årene

Catrine Gangstø kom fra Terråk og innledet til verkstedet. Vi hadde også besøk av Helen Dearnley som er billedkunstner fra England. Hun er på Helgeland for å lære om Peacepaintingmetoden med tanke på å bringe den videre til lokalsamfunn i England.

Jelena ordnet som alltid med praktiske forhold og lagde lunsj for alle.

Peacepainting vil i samarbeid med Frivillighetssentralen og eventuelle andre aktører fortsette arbeidet for barn og unge i Herøy i tiden fremover.

Peacepainting er et internasjonalt kunst- og fredsprosjekt for barn og ungdom. Selve workshopen handler om å uttrykke seg intuitivt gjennom maling og tekstarbeid. Arbeidet blir synlig for verden via utstillinger både lokalt, nasjonalt og  internasjonalt.  Målet og hensikten er å skape fokus på fred og likeverd mellom folk og nasjoner. 

Tekst og bilder: Tone Toft​

Maleverksted for afghanere_145925
To bilder malt av samme ungdom. 1. krigen i Afganistan. (Svart bakgrunn) 2. Gode naboer.
Maleverksted for afghanere_112244
Det var hyggelige og motiverte ungdommer som deltok på maleverkstedet.

Annonser