Herøy-firma bygger ny brønnbåt til 340 millioner

Ny brønnbåt til Herøy

Nova Sea Service som styres og har majoritetseiere fra Herøy utvider nå virksomheten og skal bygge ny brønnbåt vel to år etter at MS Steinar Olaisen ble satt i drift. Den nye båten vil få navnet «Færøysund».

Den nye båten skal ifølge pressemeldingen bli en av verdens «grønneste» brønnbåter med fremtidsrettet teknologi, og en betydelig miljø og klimagevinst. Båten vil få navnet «Færøysund» etter navnet på området firmaet er lokalisert på Herøy.

Nova Sea Service er eid av Nova Sea, Salten Aqua, og P.H. Invest Herøy der firmaet fra Herøy har 51 posent av aksjene og styres av de to gründerne Arnt Erling Paulsen og Jonny Hanssen.

Betydelig næringsaktør
Nyinvesteringen fører til at firmaet vil trenge 16 nye sjøfolk og utvide antallet fra 18 til 34. Det vil også etter hvert bli en økning på ansatte i driftsselskapet. Nova Sea Service driftes fra egne lokaler i Færøyvågen på Herøy. I tillegg til tre ansatte i administrasjonen av Nova Sea Service leier de også ut kontorlokaler for to ansatte fra Nova Sea som bor i Herøy. Både Paulsen og Jonny Hanssen mener det er en stor fordel at de har fått et større miljø rundt seg. 

Rederiet er en betydelig næringsaktør i Herøy som også skaper ringvirkninger for andre næringer i kommunen. Bare bunkring av drivstoff og kjøp av proviant til disse båtene har naturligvis stor betydning for lokale firma.

Investeringer for 700 millioner
- Planen var at vi skulle kalle den «Færøy» etter en tidligere brønnbåt vi har eid, men da det navnet var opptatt endte vi opp med «Færøysund». Den nye båten er kostnadsberegnet med en brutto kostnad på 340 millioner kroner. Fra 2017 fram til den nye båten står ferdig i 2021vil vi derfor investere for rundt 700 millioner kroner og det tror jeg man skal lete lenge etter i Herøy-samfunnet, sier daglig leder Arnt Erling Paulsen.

Fokus på miljø
Firmaet har for kort tid siden inngått en kontrakt med Aas mekaniske verksted på bygging av brønnbåt av type AAS 3002 STDE-Hybrid. Dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft og sjø.

- Skipet skal bygges med diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet. ESS-batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak-shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstofforbruket betydelig, samt at båten kan ligge til kai uten en «høylytt» generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømskapasiteten i havnene.

- Fartøyet er utstyrt med det siste av teknologi for en klimavennlig transport for havbruksnæringen. Med nevnte teknologi så vil utslippene av Nox. reduseres med cirka 51 tonn ift. budsjettert forbruk av drivstoff. Teknologien vil også være drivstoffreduserende med mellom 10 til 15 % ift. konvensjonell fremdrift.

- Nybygget skal inn i «chart» for våre kunder Nova Sea og Salten Aqua i samme området som MS Steinar Olaisen i dag betjener. Nova Sea og Salten Aqua har i samarbeid med rederiet vært opptatt av å velge den mest miljøvennlige teknologien som er tilgjengelig innenfor denne båttypen.

- Det er ut ifra rederiets og kundenes perspektiv svært viktig å ta del i denne utviklingen. Våre kunder, ansatte og konsumenter  er opptatt av at hele verdikjeden i produksjonen av laks skal være miljømessig bærekraftig og med dette nybygget ønsker vi  å gjøre ytterligere tiltak for å bidra til reduserte utslipp av CO2, står det å lese i pressemeldingen.

Fakta

 • Lengde o.a. 76,96 m
 • ​Bredde 17,80 m
 • Dybde i riss 5,90 m
 • Båten bygges etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos.
 • Lasteroms-volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.
 • Båten vil ha innredning for 12 personer
 • Fartøyet er har gode fasiliteter for bemanning blant annet med trimrom, kino og møterom
 • Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 m3 og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, den er lavt dypgående for transport av smolt og har dewatering system for ferskvannsbehandling av fisken m.m.
 • Skroget blir bygget i utlandet og båten skal overleveres rederiet i september 2021.
 • Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte. Den har null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av alt av vann sirkulasjon og filter system for oppsamling av lus. Det er også UV behandling av vann inn og ut av lasterommene.  Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykks lasting.
 • Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.
Ny brønnbåt til Herøy_ved animasjon
Her ser vi f.v. Jonny Hanssen og Arnt Erling Paulsen ved en animasjon av den nye brønnbåten Færøysund sammen med søsterskipet Steinar Olaisen.
Ny brønnbåt til Herøy_Færøysund
Her ser vi en animasjon av den nye brønnbåten.
Ny brønnbåt til Herøy
Det er store dimensjoner på de nye brønnbåtene. Her ser vi Jonny og Arnt Erling med brønnbåten Steinar Olaisen ved kai hjemme i Færøyvågen.

Annonser