- Bakgrunnen for dialogkafeen var at vi ønsker innspill fra innbyggerne i forbindelse med at vi har gått i gang med temaplan for digitale helsetjenester. Det var en engasjert gruppe som møtte om, og det ble drøftet mange gode og viktige innspill om fremtidens helse- og omsorgstjenester i Herøy kommune. Blant annet psykisk helse, ensomhet, bemanning og rekruttering av fagpersoner, boligpolitikk, med mer. Vi setter stor pris på at denne gjengen tok seg denne tiden sammen med oss, forteller ergoterapeut Sissel Eide Knutsen.

Både Sissel og Tone Nordnes tar for tiden videreutdanning og master innenfor temaet digitale helsetjenester. Tone jobber på servicekontoret på Herøy omsorgssenter, og har en rolle som systemansvarlig for de digitale løsningene som prøves ut.  

- Herøy kommune har fått innvilget prosjektmidler gjennom «Helseteknologiordningen». Det var 180 søkere på midlene, og vi var en av 66 kommuner som fikk tildeling. Det er vi faktisk litt stolte av, sier Eide Knutsen.

Fakta om helseteknologiordningen
Målet med denne tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til å samordne seg, legge til rette for investeringer, anskaffelser og innføring av bedre teknologiske løsninger, samt implementering og endring av arbeidsprosesser i tjenestene. Ordningen skal understøtte kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til innbyggerne ved å bidra til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste gjennom ressursbesparende teknologi, samt bidra til en enklere arbeidshverdag for helsepersonell. 

Ordningen skal avlaste risiko for kommuner som går foran i utprøving og innføringen av digitaliseringstiltak, og som gjør en felles innsats for at løsningene som utvikles er trygge, smarte og effektive og kan gjenbrukes av flere. Ved å gi insentiver til å igangsette anskaffelser og innføre bedre teknologiske løsninger, skal ordningen styrke gjennomføringskraften i kommunene. 

Tilskuddsordningen vil støtte oppunder målene for digitalisering i helse- og omsorgssektoren, som beskrevet i blant annet Nasjonal e-helsestrategi og kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet. Standardiserings- og normeringsarbeid i samarbeid mellom aktørene og en veiledningstjeneste skal bidra til at kommuner og leverandører får økt forutsigbarhet gjennom tydelige krav og rammer.

Trykk her for å lese mer om ordningen.