Gave til nye puter i kirka

Gave fra kirka fra 50-års konfirmanter

Gunnar Eliasen overbrakte nylig en pengegave til nye puter i kirka på vegne av komiteen for de som var 50-års konfirmanter i 2017.

Herøy kirkeforening har ved sin leder Ellinor Olsen tatt initiativ til å få byttet ut de gamle putene med mer permanente puter som ligger fast i kirkebenkene. I den forbindelse ble det blant annet samlet inn 2635 kroner da det ble arrangert nyttårsfest for første gang på Herøy omsorgssenter i begynnelsen av januar.

Kirkeforeningen har over mange år gjennom innsamlede midler bidratt med mye til kirka. I det siste har de blant annet kjøpt inn pidestaller for sette blomster på under begravelser. Samme forening sørget også i 2018 for at det ble kjøpt inn en kjærkommen kirkegårdsvogn som brukes til å frakte kista til gravstedet på kirkegården. Det er også denne foreningen som sørget for at dagens puter kom på plass for noen år siden. Disse har nå blitt slitt og ved store høytider med mye fok i kirka er det også altfor lite puter til alle. Med å få på plass permanente puter i benkene vil derfor folk sitte mye bedre.

Gis til et godt formål
- Det ble en del penger igjen på konto etter at vi møttes som 50-års konfirmanter i 2017. Pengene har blitt stående på en egen konto og blitt avglemt, men så ble dette tatt opp i arrangementskomiteen for ei tid tilbake.

- Det kom inn flere forslag om hva pengene kunne brukes til, men etter at vi fikk høre at det var i gang en innsamlingsaksjon til nye puter for benkene i kirka ble vi fort enige i komiteen om at dette var et godt formål.

- Det er snakk om 1957 kroner og med meg i komiteen har jeg hatt Oddrun Dahlheim, Gunnar Jørgensen, Else Olsen og Aud Sandvær.

Kirkeverge Bård Grønbech opplyser at dersom det er noen flere som ønsker å gi penger til dette formålet så er det bare å sette inn penger til kontonummer 4533 21 20305 og merke dette med «Puter Herøy kirke».

Gave fra kirka fra 50-års konfirmanter
Gunnar Eliassen (t.v.) overrakte nylig en pengegave som skal brukes til innkjøp av nye puter til benkene i kirka. Kirkeverge Bård Grønbech til høyre.

Annonser