Kirkegårdsvogn på plass

Kirkegårdsvogn_alle

En rekke bedrifter i Herøy har gitt penger til ei kirkegårdsvogn i Herøy. Vogna er et kjærkomment og nyttig redskap ved begravelser.

Kirkeforeninga med Ellinor Olsen i spissen har nylig samlet inn 33500 kroner fra bedrifter i Herøy til innkjøp av ei kirkegårdsvogn. Vogna er nå på plass og har allerede vært brukt i begravelse og tilbakemeldingen fra de pårørende er i følge Ellinor Olsen svært positive.

Mandag kveld hadde kirkeforeninga og deler av menighetsrådet ei markering der både giverbedrifter og andre var invitert til kake og kaffe på fellesstua i Karolineveien. I forkant møttes også mange av dem på kirkegården og fikk sett på den nye kirkegårdsvogna. Vogna skal benyttes i begravelser og vil lette jobben betraktelig til de som bærer kista.

Kirkeforeninga har tatt opp saken med kirkegårdsvogn tidligere og diskutert saken både med kirkeverge Bård Grønbech og kirketjener Stig Edvinsen. Saken har også vært behandlet i menighetsrådet før jul der forslaget naturligvis ble godt mottatt. Ellinor Olsen har i flere sammenhenger klart å finne penger til ulike gode tiltak og i løpet av kort tid klarte hun derfor å finne penger til ei slik vogn.

- Begravelsesbyrået og andre har meldt at det av og til kan være ei stor belastning for pårørende å bære kista over lange avstander og de har derfor tipset oss om at vi burde hatt ei slik vogn. I samarbeid med Bård undersøkte vi saken og nå står vogna her. Det har også vært lett å få samlet inn pengene og vi har faktisk fått inn litt mer enn vi trengte.  Disse pengene skal vi bruke på vårt neste prosjekt som er å skaffe nye puter til benkene i kirka, sier Ellinor Olsen.

Kirkeforeninga i Herøy har tidligere gitt mange gaver til kirka i november i fjor overrakte de blant annet 20 flotte blomstervaser til menighetsrådsleder Oddrun Dahlheim. Penger til disse vasene hadde de samlet inn på medlemsmøter der de både gir gevinster og selger lodd til hverandre.

Disse bedriftene har gitt penger til kirkegårdsvogna:
Seløy Sjøfarm, Seløy Undervannservice, Seløy Kystferie, Bra-Vask, Herøy ASVO, Nova Sea Service, Mørenot Øksningan, Spar Herøy, Herøy Slip & Plastservice, Per Johansen Transport, Herøy Sport & Fritid, Sigurd Dahl, Larsens Motorservice, Olaf Pettersen entr.

Kirkegårdsvogn_alle
Disse var samlet på kirkegården under markeringen av den nye kirkegårdsvogna. Fra venstre:Ellinor Olsen, Paula Nyrud (menighetsrådet), Bård Grønbech (kirkeverge), Åse Hansen (kirkeforeninga), Johanne Solem (Seløy Undervannservice), Gerd Sjåvik (menighetsrådet), Bjørn Lund (Seløy Sjøfarm), Heidi Nilsen (Seløy Undervannservice og Oddrun Dahlheim (leder i menighetsrådet).
Kirkegårdsvogn_Ellinor åpner kaka
Primus motor Ellinor Olsen fikk æren av å åpne kaka under markeringen.
Kirkegårdsvogn
Slik ser vogna ut. Den er enkel å trille og kan også i fint vær benyttes hele veien fra kirka til kirkegården dersom det er ønskelig.

  1 / 6 
 
Kirkegårdsvogn på plass 
Kirkegårdsvogn på plass
Ellinor fikk æren av å åpne kaka.
 


Annonser