Herøy kommune holder nå på med del 2 av arbeidet med utarbeidelsen av kommunens overordnede strategiske plan for kommuneplanens samfunnsdel. I dette arbeidet er det innbyggerne i kommunen som får spille hovedrollen. I dag skulle det egentlig blitt lagt ut en sak i Herøyfjerdingen hvor det ble invitert til folkemøte 20. oktober 2022. Dette har også blitt nevnt i en tidligere artikkel da alle innbyggere ble invitert til å svare på en spørreundersøkelse. Nå har imidlertid nærings- og samfunnsutvikler Ronny Godhei Hansen blitt syk så det planlagte møtet må derfor utsettes. Ny dato vil bli kunngjort senere. 

Resultatet fra spørreundersøkelsen er imidlertid klart og rapportern kan leses ved å trykke her.