Vi beveger oss nå inn i del 2 av arbeidet med utarbeidelsen av kommunens overordnede strategiske plan. I dette arbeidet er det innbyggerne i kommunen som får spille hovedrollen!
Gjennom et digitalt spørreskjema blir kommunens innbyggere med dette invitert til å komme med tanker og meninger rundt viktige temaer, du må ha fylt 16 år for å delta. I tillegg til å besvare spørsmål med svaralternativer, vil også en del av spørsmålene være åpne for fritekst. Innbyggernes svar på denne undersøkelsen vil være med på å danne grunnlaget for et folkemøte. Dette møtet vil avholdes 20. oktober og alle er invitert! Mer info om folkemøtet vil komme, men hold av datoen allerede nå.

I tillegg til folkemøtet vil enkelte samfunnsgrupper, lag og foreninger og andre interessegrupper få en særlig invitasjon til møter om temaer som opptar dem.

Du kan skanne QR-koden nedenfor for å komme til spørreskjemaet. Alternativt kan du skrive inn linken i adressefeltet i nettleseren din om du foretrekker å gjennomføre via PC. Ikke alle er like bevandret i en stadig mer digital verden, så det oppfordres alle til å hjelpe familie og venner slik at alle som vil skal få mulighet til å svare på spørsmålene.
QR-koden med link vil også bli hengt opp utenfor matbutikker, kommunehuset og Herøysenteret. Det digitale spørreskjemaet vil være åpent for besvarelser i tidsrommet tirsdag 30. august til mandag 12. september 2022 kl. 10.00.

Alle som svarer vil holdes anonyme, så her er det bare å skrive det du har på hjertet! Tendensen i svarene vil bli redegjort for gjennom et sammendrag som vil tas med i det videre arbeidet.

Hva er viktig for deg?

QR-kode.png

Trykk her for å svare på undersøkelsen dersom du får problemer med å skanne QR-koden.

Nærings- og samfunnsutvikler er tilgjengelig for spørsmål rundt kommuneplanens samfunnsdel.
Ved spørsmål: ronny.godhei.hansen@heroy-no.kommune.no eller mobil: 991 29 215

Herøy kommune gleder seg til å få et innblikk i hva du som Herøyfjerding er opptatt av!

Ronny Godhei Hansen
Nærings- og samfunnsutvikler
Herøy kommune