De nye rutene som etter en liten utsettelse skal settes i drift 15. juli har ført til store prostester fra mange i sørøyene. Oddrun Dahlheim (V) signaliserte at de nye rutene skapte store problemer for befolkningen i sørøyene og ville vite når det kom på plass skyssordning med det som kalles "distriktsmobil" i Husvær og Brasøy.

Rådmann Roy Skogsholm besvarte spørsmålet og kunne opplyse at fylkeskommunen har gitt klarsignal for opprettelse av distriktsmobil.

- Dette er en prøveordning som praktiseres i to kommuner i dag, og det er i Vega og Vevelstad. Selv om disse kommunene har et mye større befolkningsgrunnlag har fylkeskommunen gått med på denne ordningen for sørøyene. Dette har vært en suksess i Vevelstad. I begynnelsen startet de med et tilbud i arbeidstida, men i dag er tilbudet utvidet til å gjelde nærmest hele døgnet. Ordningen gjennomføres av frivillige uten at betalingen har blitt økt, sa rådmann Roy Skogsholm.

Avhengig av frivillige
- Vi tar sikte på å gjennomføre samme ordning, men kunne ikke begynne forhandlingene om gjennomføringen av ordningen før fylkeskommunen hadde vedtatt rutene og sagt når de skulle tre i kraft. Jobben med å få ordningen på plass er startet, men vi er avhegig av at det er noen som stiller opp og kjører bilen. Dersom dette ikke skjer blir det ikke noe av ordningen, avsluttet Skogsholm.

- Fylkeskommunen leaser en bil og dekker all driftsutgifter, men det er en forutsetning at bygda sjøl stiller med noen som kan kjøre bilen. De som gjennomfører sjåførjobben får betalt et kronebeløp på kroner 300 pr. dag.

De som benytter seg av skyssordningen betaler vanlig bussbillett og bilen kan i praksis benyttes hele døgnet.

Løser også problem med skyss til legekontor i Husvær
I etterkant av møtet forteller rådmann Roy Skogsholm at Herøy kommune hele tiden i forhandling om nye ruter med fylket har krevd at det settes inn distriktsmobil i Brasøy/Husvær.

- Først og fremst for å ivareta transport av eldre og folk som ikke har bil til ferge og hurtigbåt. I tillegg til dette har vi også legekontor i Husvær og med en slik løsning kan vi også løse transportbehov for pasienter, sier Skogsholm.

Vedtak må på plass
- Fylket har bestemt at dette skal være en erstatning for buss og at de som benytter seg av ordningen betaler vanlig bussbillett, som for tiden er på 35 kroner. Det eneste som gjenstår er at fylket må få på plass et adminitrativt vedtak om ordningen, og de har lovt at de skal ha det på plass fort, sannsynligvis innen fredag. Så snart fylket har en bil på plass og vi har noen til å kjøre bilen vil ordningen bli satt i drift, avslutter Skogsholm.