«Færøysund» døpes søndag

Færøysund

Brønnbåten «Færøysund» kommer til Herøy i helga og søndag kl. 14.00 er det planlagt dåp på basen i Herøy.

- I forbindelse med overlevering av vår nye brønnbåt Færøysund så vil vi på søndag ha dåp ved vår base i Herøy. For de som er interessert i å ta overvære begivenheten så er det bare å møte opp for en nærmere kikk på fartøyet, opplyser daglig leder Arnt Erling Paulsen i rederiet Færøy AS til Herøyfjerdingen.

Nybåten blir døpt Færøysund og blir søsterskip til Steinar Olaisen. Båten er 76,96 meter lang, 17,80 meter bred og har en dypde på 5,90 meter. Den har en marsjfart på 13 knop og en lastekapasitet på 3000 m3, noe som gir en lastekapasiet på 400-500 tonn levende fisk. I likhet med søstersipet Steinar Olaisen er også denne båten bygd av Aas Mek. Verksted på Vestnes i Møre og Romsdal. 

Hybrid drift
I følge pressemeldingen er fartøyet utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. Den har diesel-elektrisk fremdrift og batterianlegg for hybrid drift, samt utstyr for å kunne koble seg på de nye landstrømsanleggene.

Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift for å redusere antall generatorer i drift, og dermed redusere drivstoffsforbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømskapasiteten i havnene, noe som også reduserer støyutslipp til omgivelsene.

Båten er utstyrt med eksosrenseanlegg, som gir 90 prosent reduksjon i utslipp av NOx. 

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte. Det er null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon med eget filtersystem for rensing av vann. Det er UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter. Nybygget har også et eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykkslasting.  

Gode fasilteter og topp utstyrt
Båten har innredning for 12 personer og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober, kino og trimrom.

Styrhuset har fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last- og fiskehåndtering. 

Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-500 tonn levende fisk, avhengig av størrelse og temperaturer. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Båten er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, splitting og lignende uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Trykk her for å lese mer om alle detaljene på pressemeldingen fra Aas Mek. Verksted AS.

 

Annonser