Elbjørg Larsen stiller som bokbader og det vil bli mulig å kjøpe boken på arrangementet.

Litt om boken:
«Kvarstadmatrosen» er en autentisk fortelling om en som ville til England for å melde seg til krigstjeneste for å jage ut nazistene. Han ville satse alt for Kongen og fedrelandet, og kjempe for «den frihet som aldri skal dø».

Knut Henriksen kom seg til Sverige og mønstret på en av «Kvarstadbåtene», som var norske båter som svenskene hadde holdt i arrest i Gøteborg siden krigsutbruddet. Nå var de frigitt, og en konvoi med 10 skip gikk ut fra Gøteborg med kurs for England 31. mars 1942. Men ute i Kattegat ventet tyske krigsskip på dem. Bare to av skipene kom seg til England, to snudde og de andre seks ble senket. Sammen med 234 sjøfolk ble han tatt til fange. 43 av dem døde i tysk fangenskap.

«Kvarstadmatrosen» er en gripende fortelling om en som ikke ble krigshelt - men som ble det likevel, gjennom sin offervilje og sin utholdenhet i treårs tyskfangenskap, en litt annerledes historie enn de fleste krigsbøker.

Boken er basert på 24 avisartikler utgitt i Helgelands Blad i 1977, og er illustrert av Bård E Valberg, som også vil være til stede under lanseringen.

Bokbad med Vidar Skagen og Kvarstadmatrosen_Plakat.jpg