- Jeg fant etter tips fra Herøy kommunes historieverk «Øyfolket» Knut sine 24 artikler fra Helgelands Blad i 1977 i Nasjonalbibliotekets arkiver. Nå har dette blitt en bok om en Herøyfjerding som ønsket å gjøre en innsats for å fri Norge fra nazistene, skriver Vidar til Herøyfjerdingen.

Autentisk dokumentar
Kvarstadmatrosen er en autentisk dokumentar som er skrevet av Knut Henriksen om en som ville til England for å melde seg til krigstjeneste for å jage ut nazistene. Han ville satse alt for Kongen og fedrelandet, og kjempe for «den frihet som aldri skal dø».

I omtalen av boka står det at dette er historier fra en tid vi aldri må glemme. Det var våre folk, våre mødre, våre fedre, våre søstre, våre brødre og våre naboer som kjempet for oss.

Hvordan kunne et opplyst folk midt i Europa falle så dypt som tyskerne gjorde? Her er det mange svar. Vi sier at dette ikke må skje igjen, men kan vi være sikre på at det ikke gjør det? Hvor står du da? Hvem tar da opp kampen mot det destruktive og kjemper for «den frihet som aldri skal dø»?

Boken har 104 sider, og er basert på 24 avisartikler utgitt i Helgelands Blad i 1977, og er illustrert med 22 flotte tegninger av Bård E. Valberg, tegninger som også ble brukt i avisen i 1977. Dette er første bok som utgis av Skagenbok.no.

Havnet i tysk fangenskap
Knut kom seg til Sverige og mønstret på en av «Kvarstadbåtene». Dette var norske båter som svenskene hadde holdt i arrest i Gøteborg siden krigsutbruddet. Nå var de frigitt, og en konvoi med 10 skip gikk ut fra Gøteborg med kurs for England 31. mars 1942. Men ute i Kattegat ventet tyske krigsskip på dem. Bare to av skipene kom seg til England, to snudde og de andre seks ble senket. Sammen med 234 sjøfolk ble han tatt til fange, der 43 av dem døde i tysk fangenskap.

«Kvarstadmatrosen» er en gripende fortelling om en som ikke ble krigshelt, men som ble det likevel, gjennom sin offervilje og sin utholdenhet i tre års tysk fangenskap.

Dette er en litt annerledes historie enn de fleste krigsbøker. Den kan være en interessant bok å lese for de som planlegger turer til konsentrasjonsleirene, og for de som ønsker å få mer kjennskap til hva våre forfedre ofret for sitt folk under andre verdenskrig. Brannen i hjertet og håpet om frihet klarte ikke tyskerne å ta fra dem. De fortsatte å kjempe for «den frihet som aldri skal dø».

- Å sitte her i Oslo og skrive om personer fra Herøy som har gjort en innsats for felleskapet gir mening. Egentlig jobbet jeg med en historie fra andre verdenskrig og livet på Helgeland da jeg fant denne historien til Knut. Dette tror jeg også blir en spennende bok full av overraskelser, men jeg satte manuset og bokprosjektet på vent for å gi ut denne historien.  Den er skrevet av Knut og jeg har mer fungert som en redaktør.

- For å ikke bruke for lang tid valgte jeg å gi den ut på mitt eget forlag, Skagen bok, noe som ikke var helt uten utfordringer. Bård E. Valberg, som er en dyktig tegner, har 22 fine tegninger i boken. Han har også tegnet tegningen til forsiden, mens baksiden er et maleri som Rolf Jørgensen fra Herøy har malt.

- Jeg får boken fra trykkeriet rundt 20. april og setter da kursen nordover for å lansere og promotere boken så fort som mulig. Knut var bosatt på Landås i Bergen, og derfor blir lanseringen av boken i Bergen på Landås bibliotek rundt 20. april, avslutter Skagen.