Ifølge arbeidsleder Helge Vedvik i firmaet GL-bygg går arbeidet med det nye bassenget som forventet.

- Betongarbeidet vil pågå helt fram til mai neste år. Det er mye arbeid med dette og det er viktig at alt blir hundre prosent rett. Det er ikke noe tema med noen snarveier, og er ikke noe slingringsmonn, sier Vedvik.

Han forteller at det også er litt vanskelig å ha for mange folk i arbeid nede i bassenggropa når det skal gjøres mange operasjoner samtidig, med støping av gulv, yttervegger og bunnplata til bassenget. For tiden er det 10 personer i tillegg til arbeidsleder Helge som arbeider med bassenget, men fra uke 46-47 er det planlagt at det skal være noen flere i arbeid når det skal fylles masser rundt murene.

- På grunn av at veggene ikke tåler så mye før dekket støpes er det viktig at vi er forsiktige når det skal fylles. Selve koppen til bassenget er laget i stål, men det meste rundt er laget i betong. Dette er bare en liten enkel greie sånn sett. Konstruksjonen er derfor omtrent lik som andre basseng, men i stedet for fliser er det en hvit duk på stålet.

- Jeg føler at vi ligger godt an med arbeidene og det er ikke noe tema at det ikke skal bli ferdig før jul neste år, avslutter arbeidsleder Helge Vedvik i GL-bygg.

GL-bygg er et firma som er lokalisert i Namdal og Overhalla med rundt 70 ansatte. De har lang erfaring med å bygge svømmebasseng og bassenget i Herøy er det sjette bassenget arbeidsleder Helge Vedvik har ansvaret for.

Herøyfjerdingen vil følge byggingen av det nye bassenget med flere artikler i tiden som kommer.

Foto: GL-bygg