Herøy skole har de senere årene hatt tradisjon for å gjennomføre prøvevalg blant elevene på på ungdomstrinnet i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Her er resultatene:

Arbeiderpartiet 56 %
Fremskrittspartiet 40 %
Herøy Bygdeliste 4 %

Ved forrige kommunestyrevalg fikk Arbeiderpartiet 46 prosent av stemmene, Senterpartiet 28 prosent, Høyre 14 prosent og Herøy Bygdeliste 12 prosent.