Arbeiderpartiet og Senterpartiet vant skolevalget i Herøy

Skolevalg 2019_panel

Torsdag 5. september ble det avholdt skolevalg for ungdomsskoleelevene i Herøy. Arbeiderpartiet fikk nesten halvparten av stemmene og topper lista mens Senterpartiet ble nummer to og er det partiet som har den største prosentvise framgangen fra forrige kommunestyrevalg.

Herøy skole har de senere årene hatt tradisjon for å gjennomføre prøvevalg blant elevene på på ungdomstrinnet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Her er resultatene:

Arbeiderpartiet 46 %
Senterpartiet 28 %
Høyre 14 %
Herøy Bygdeliste 12 %

Ved forrige kommunestyrevalg fikk Arbeiderpartiet 29,8 prosent av stemmene mens Sosialistisk Venstreparti og felleslisten Høyre/Venstre fikk 23,4 % hver. Fremskrittspartiet fikk 14,9 % og Senterpartiet fikk 8,5 %. Senterpartiet er dermed det partiet som har gjort desidert størst prosentvis framgang fra forrige kommunestyrevalg.

Skolevalg 2019_elever
Herøy skole har nylig gjennomført skolevalg for elevene på ungdomstrinnet.

Annonser