Herøy skole har de senere årene hatt tradisjon for å gjennomføre prøvevalg blant elevene på på ungdomstrinnet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Her er resultatene:

Arbeiderpartiet 46 %
Senterpartiet 28 %
Høyre 14 %
Herøy Bygdeliste 12 %

Ved forrige kommunestyrevalg fikk Arbeiderpartiet 29,8 prosent av stemmene mens Sosialistisk Venstreparti og felleslisten Høyre/Venstre fikk 23,4 % hver. Fremskrittspartiet fikk 14,9 % og Senterpartiet fikk 8,5 %. Senterpartiet er dermed det partiet som har gjort desidert størst prosentvis framgang fra forrige kommunestyrevalg.