Den nye brua vil ha en seilingshøyde på 9 meter, med ett fortau på 2,50 m. bredt og ca. 20 cm. forhøyet fra de to kjørebanene. Lysregulering vil ikke lenger være nødvendig for å komme seg over sundet. Det vil etableres fyllinger på begge sider, og brua vil gå på siden av den eksisterende. Den vil være 138 meter lang, veie 504 tonn og blir bygd for å vare i 100 år. Stålet som skal brukes lages på Mo, i tillegg skal det være betongdekke, alt dette fraktes etterhvert på lektere. På Sør-Herøysiden ved Coop Prix vil det tilrettelegges for fotovergang med forsterket belysning. Trolig vil det ikke bli striper i veien som man er vant med at fotgjengerfelt merkes med, men skilt og lys. 

Prosjektleder kan fortelle at prosjektet er modellbasert og ikke tegnebasert, det vil si at de gjennom sin 3D-modell har alt av informasjon som lett kan visualiseres. 
Prosjektet vil deles inn i tre hovedfaser: Riving og tilrettelegging, oppføring av ny bru og deretter riving av gammel bru.

Det opplyses om at innbyggerne ikke vil bli vesentlig påvirket av bygningsarbeidet, men noen periodevise utfordringer og forandringer vil forekomme. For å koble ny vei på eksisterende på begge sider av brua, vil det lages mindre midlertidige omkjøringer som i kortere perioder kan måtte lysreguleres. Det vil i tiden etter påske startes for fullt med tilretteleggingen for at ny bru skal settes på plass, dette vil trolig medføre fire sprengninger, de berørte vil bli varslet. Da vil det også begynne å lages alternative veier på Nord-Herøy, det skal underveis i hele perioden være mulig å komme seg over sundet. Myke trafikanter skal også komme seg sikkert over, og det vil på Nord-Herøy legges til rette slik at man unngår byggearbeidene. Under sprengningsarbeidet kan man måtte beregne en ventetid på opptil 15 minutter. Arbeidstiden vil i den første perioden av arbeidet være fra kl. 7-19 mandag til onsdag, før man tar en kortere arbeidsdag torsdag og deretter helg. 
Det opplyses også at den nye brua vil plage nærområdet mindre med støy.

Rivingsarbeidet begynner etter at den nye brua står klar, hvilken entreprenør som får denne jobben er ennå ikke avklart. Underveis i rivningen av den gamle brua, vil hele Herøysundet bli stengt. Dagens bru er et forskningsobjekt hvor målet er å finne løsninger på hvordan vi i fremtiden kan øke levetiden på eksisterende betongkonstuksjoner. Eksisterende bru over Herøysundet skal rives på grunn av dårlig armering, det ble under befaring oppdaget store korrosjonsskader som ikke kan reverseres eller utbedres. I dag overvåkes armeringen i brua, og det forsikres om at man har god kontroll på bruas bæreevne. Det er imidlertid viktig at tungtrafikken tar hensyn til skiltingen på hver side av brua mtp. vekt og lengde mellom kjøretøyene. Siden den gamle brua vil brukes til forskning, vil det også underveis i perioden være internasjonale studenter på Herøy som skal skrive oppgaver om dette. 

Under møtet ble det også påpekt at man skal være flinke til å informere underveis.