Søndag 23.oktober mellom kl. 13.00 og  15.00 inviteres alle til åpen dag på branstasjonen i Herøy. 

Det vil bli åpningstale ved ordfører Elbjørg Larsen før hun vil markere åpningen ved å klippe over en kjetting med redningssaksa. Det legges også opp til dåp av den nye brannbilen der vinneren av navnekonkurransen får anledning til å døpe bilen med det nye navnet. (se egen sak)

Alle inviteres på kaffe og kake og det legges til rette for at alle som vil kan få prøve en ekte brannslange. Det er også mulig det blir demonstrasjon av slokking med pulverapparat i slokkehenger. Vognhall rigges med kake- og kaffebord slik at man kan trekke inn hvis det  blir dårlig vær.

Vi hører også rykter om at brannbamsen Bjørnis kommer og hilser på oss.

Utsatt markering på grunn av pandemien
Den nye brannstasjonen har vært i bruk siden mai 2021, men på grunn av pandemien var det ikke mulig å samle mye folk til ei større markering i fjor. Nå inviteres imidlertid alle til åpen dag på den nye brannstasjonen, der man også får sett på den nye moderne brannbilen som ble levert 22. september i år.