Vurderer å flytte barnehageungene

k-styret
Herøy kommunestyre er satt og ordføreren har åpnet for den tradisjonelle "Spørretimen". Rådmann Skogsholm kunne på spørsmål fra Vegar Dalen (Frp) fortelle at kommunen vurderer å flytte alle barnehage-ungene i kommunen over i den nye barnehagen som ble åpnet i vinter.
Men det var Jan Berglund (SV) som startet spørretimen med å referere til Herøyfjerdingens referat fra siste møte i formannskapet.

Tidlig skolestart Han trakk blant annet fram uttalelsen om at skolestart klokken 08 ville komme uansett. - Er avgjørelsen tatt? Og det ble sagt at man ble utsatt for pressgrupper. Hvis vi definerer beboerne i sørøyene som pressgruppe, hvorfor er da fritidshusfolket i Øksningan en sterkere pressgruppe enn folket i sørøyene? spurte Berglund.

Ordfører Arnt Frode Jensen: - Jeg forholder meg til at vi sender ting på høring og lytter på det som kommer. Her er det veid for og imot og så er det gjort nødvendige vedtak for å få rutene sammen. Men tar Fylkeskommunen vekk deler av forslaget faller så mye bort at vi kanskje må behandle hele saka på nytt, svarte ordføreren.

Barnehage I dag er ungene i Herøy barnehage fordelt på to bygninger, nemlig tidligere Silvalen barnehage og den nye delen som tidligere har vært Herøy Motell.

Representanten Vegar Dalen hadde nemlig hørt rykter om at alle ungene skulle flyttes sammen i en barnehage og ville høre hva som lå i dette.

Rådmann Roy Skogsholm svarte: - Det er tidligere prosjektert med en barnehage i Herøy og at denne skulle erstatte to.

Vi vil vurdere om det er teknisk lurt å bruke det tidligere motellet til barnehage alene. Blant annet vurderer vi om det er mulig å etablere en småbarnsavdeling i den delen som nå brukes til hybler.

Dersom dette blir aktuelt vil det bli fremmet en sak på det politisk. Beredskap- og bemanningsmessig er det store fordeler med å slå sammen.

Tidigere Silvalen barnehage har et stort behov for ombygging. Dessuten ligger det an til kun fem fødsler i Herøy inneværende år og søkningen til barnehagen går ned.

Det betyr at vi må se på hvordan vi driver barnehagen i Herøy, svarte rådmannen.

Skole-besparelser Kjell Inge Jakobsen (Frp) stilte spørsmål om kommunen har fått de besparelsene man var ute etter ved å legge ned skolene.

- Kan vi få en redegjørelse på hva vi sparer slik at vi ikke bare gjør upopulære vedtak uten å vite konsekvensene, spurte han.

Rådmann Roy Skogsholm: - Vi holder på å avslutte arbeidet med årsberetninen. Her vil man kunne lese nøyaktig det du spør etter og innsparingene vil ligge på rundt en millioner kroner. Dermed er vi foran målet, svarte Skogsholm.

Mini-pol Laila Furu Vold (Ap) lurte på hvordan det lå an med søknaden om å få mini-pol i Herøy.

Rådmannen: - Det er en stund siden vi har vært i kontakt med denne saken. Herøy ble ikke tildelt mini-pol i første runde, men det skulle komme en ny runde med tildelinger av mini-pol. Men der står altså saken, svarte rådmannen.

FYSAK Varaordfører Elbjørg Larsen (Ap) hadde lest i Herøyfjerdingen at trimmen skal tas på alvor og at rådmannen hadde satt av penger til dette.

- Det er veldig bra. Hvordan er dette tenkt i forhold til frivillige organisasjoner og de aktivitetene som allerede finnes? Hvordan legger man dette opp slik at det kommer hele kommunen til gode? spurte Larsen.

Rådmann Roy Skogsholm: - Tanken er å reaktivisere FYSAK og få igang aktiviteter der det idag ikke er aktivitet. Vi har tenkt fange opp alle aktiviteter som ikke er organiserte for å støtte opp om arbeidet. Pengene til dette er tatt av velferds-midlene, svarte rådmannen.

Hurtigbåt-ruter Einar Frismo (V) lurte på om ordføreren hadde noen dato for når nye hurtigbåt-ruter ville være på plass.

Ordfører Arnt Frode Jensen: - 2. juni går man over til fjorårets sommerruter. Når det gjelder ruter ellers så skal forslaget til nye ruter gjelder fra 1. august, svarte Jensen.

Dermed var den avsatte halvtimen til spørsmål over.
k-styret

Annonser