Det er et tilbakevendende problem at en del folk bruker dette samlingspunktet som et deponi for søppel.

- Disse containerne er bare ment for papp, glass, metall og fritidsrenovasjon og da kan ikke folk sette fra seg annet søppel der. Til dette har vi avfallsmottakene og vi håper nå at alle vil respektere denne ordningen. Blir det ikke bedre må vi i verste fall fjerne containerne og det vil jo være synd, opplyser kommunikasjonssjef Toril H. Forsmo i SHMIL.

«Gratis» levering fra 1. mai
Fra 1. mai 2018 innføres det ei ny ordning der det ikke koster noe å levere privat avfall på gjenvinningsstasjonene. For Herøy sin del innebærer dette at alle privatpersoner nå kan levere alt søppel kostnadsfritt på avfallsmottaket på Flostad.

- Ordningen kan innebære at det blir noe dyrere renovasjonsgebyr, men det blir nå slutt på å betale noe ekstra når det leveres søppel. Vi har stor tro på denne ordningen og håper dette skal bidra til at det blir mindre søppel på avveie, sier Forsmo.

Utvidet åpningstid
Forsmo opplyser at avfallsmottakene nå vil få utvidet åpningstid med flere dager i sommerhalvåret, men at alle detaljer i dette ikke er helt klarlagt enda.