Etter det vi kjenner til er det et vogntog med laks fra Marine Harvest som fikk problemer med å komme opp bakken på det glatte føret. Det er også mye som tyder på at vogntoget var for dårlig skodd. 

Dette er andre gangen på under en uke at et vogntog får problemer på samme sted. Mange stiller derfor spørsmål med om veien er godt nok strødd i dette området og er kritisk til hvordan enkelte vogntog er skodd for de norske vinterveiene.