Vogntoget klarte ikke å komme seg opp Herøysundbrua og da det skulle rygge tilbake kom hengeren utenfor veien og det sakset slik at brua ble helt stengt. Etter det vi kjenner til haddde ikke vogntoget lagt på kjettinger på det glatte vinterføret. Uhellet skjedde ved oppkjørselen fra Silvalen da en fullastet trailer fra Marine Harvest skulle opp brua.

I natt ble bilferga Møysalen rekvireret av politi slik at bilberging kunne iverksettes. Politi var tilstede og dirigerte trafikken og like før klokka 07.00 ble brua igjen åpnet for fri ferdsel.

Herøyfjerdingen fikk en kort prat med politiet på morgenkvisten og da ble det sagt at bergingsoppdraget hadde gått bra og at det ikke var noen kjente skader på vogntoget.

- Det kunne nok gått så mye verre, var en nokså beskrivende kommentar fra en av betjentene.

Politiet melder på Twitter at det blir opprettet sak etter hendelsen.

Skjer litt for ofte
For bare i underkant av 14 dager siden var det et annet vogntog som fikk problemer på samme sted. Denne gangen skjedde like før skolestart med mye skolebarn og andre folk tilstede. Dette førte til at foreldre reagerte på sikkerheten ved brua. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har tatt opp saken og torsdag denne uka har rådmann Morrten Sandbakken kalt inn til et møte der trafikksikkerhetssituasjonen til Herøysundbrua og Herøy skole skal tas opp med skolens organer og politiet.

Mange frykter nok at det skal skje en alvorlig ulykke ved brua.

Langvarig prosess
Herøysundbrua stod ferdig i 1966 og er etter de flestes mening overmoden for utskifting med en mer moderne bru som er beregnet for dagens trafikkmønster. Ordfører Arnt Frode Jensen sier at arbeidet med å få på plass ny bru er en sak de har holdt på med i kommunen i rundt 20 år.