- Torfinn Andreassen

- Arnhild Thoresen

- Per Øystein Persen

- Mohamed Noor

- Monika Mathisen

- May og Per Angel

- Silje Thoresen Hansen

- Ann Karin Endresen og Odd Arne Svinøy

- Ailin Hansen

- Mona B. Lamo

- Brynhild og Ludvig Jensen

- Lina og Lise Theimann

- Norvald Nilsen

- Paula Nyrud

- Martine Endresen Svinøy

Trekning foretatt 5/2-13 Trine Valberg Trine B. Heggheim